Bây giờ là: 09:36 EST Thứ ba, 01/12/2020

Tin tức mới

Video xem nhiều

Liên kết Website

 

 

 

Thành viên

Tin tức mới

Sáng kiến kinh nghiệm

A.   PHẦN MỞ ĐẦU
I.                  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  1.Cơ sở lý luận
  Vấn đề xây dựng trường chuẩn quốc gia các tỉnh miền núi phát sinh từ thực tế trong công tác giáo dục miền núi nhiều năm qua đã được các cấp chính quyên địa phương và ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Nâng cao chất lượng giáo dục là một vần đề hết sức quan trong trong công tác giáo dục miền núi để chất lượng giáo dục miền núi tiến kịp với các tỉnh miền xuôi.
  Như chúng ta đã biết Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến việc Phát triển nền gíao dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII), đã định hướng chiến lược Phát triển Giáo Dục- Đào Tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi, Phát triển toàn điện trong quá trình hội nhập nền kinh tế của thế giới WTO phải Phát triển mạnh Giáo dục- Đào Tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự Phát triển mạnh và bền vững.
  Trong nghị quyết của Ban Chấp Hành Trung Ương II khoá VIII đã chỉ rõ: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu….”. Đúng vậy đất nước muốn Phát triển thì phải có con người có đủ đức, đủ tài để sẵn sàng đáp ứng mọi việc. Nơi đào tạo con người “Nhân tài” chính là các trường học không ai giám phủ nhận điều đó. Như vậy đối với cấ học THS học lại càng quan trọng hơn vì nó là cấp học nền tảng làm cơ sơ sở cho các cấp học THPT. Mà điều kiện thuận lợi nhất cho THCS học nâng cao chất lượng toàn diện đó là trường phải đạt các tiêu chí của trường THSC Chuẩn Quốc Gia. Với tinh thần cơ bản đó, trong hoạt động Giáo dục- Đào Tạo, đội ngũ CBQL, giáo viên, CSVC- trang thiết bị, công tác XHH giáo dục là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng Giáo Dục- Đào Tạo.
  Những năm qua, tình hình đội ngũ CBQL, giáo viên trong đơn vị chưa đồng bộ về cơ cấu, thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lí, yếu về chuyên môn chưa chuẩn về đào tạo chất lượng đào tạo các hệ cũng không đồng đều, chưa mang tính thống nhất chung, dẫn đến phân hoá về tay nghề, năng lực giảng dạy của từng giáo viên. Về CSVC thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học, môi trường nhà trường chưa được cải thiện. Chất lượng học sinh chưa được nâng lên, còn nhiều yếu kém. Một bộ phận nhân dân còn nghèo dẫn đến chưa quan tâm đến học tập của con cái.
  Từ tổ chức quản lý, xây dựng đoi ngũ nhà giáo, xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện các chủ trương xã hội hóa giáo dục đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục giáo dục.của trường chuẩn quốc gia ràng buộc nhau một cách hữu cơ, Thiếu mọt trong năm tiêu chuẩn đó mục tiêu giáo dục sẽ không đạt được
 Năm tiêu chuẩn

   Từ thực trạng đội ngũ, CSVC, học sinh và công tác xã hội hóa giáo dục đã nêu trên, nhằm tạo ra sự đồng đều, đồng bộ để nâng cao chất lượng dạy học, cần có một kế hoạch tổng thể, chi tiết (Đề ra những giải pháp để hoàn thiện dần 5 tiêu chí của trường THCS đạt Chuẩn Quốc Gia). Nhà trường xem đây là bước đột phá, một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị.
  Từ chổ đội ngũ giáo viên có độ chín trong nghiệp vụ sư phạm, đầy đủ về CSVC không những giúp cho chất lượng học tập của học sinh ngày càng nâng cao, mà còn có tác dụng ảnh hưởng tốt trong tập thể, cộng đồng. Uy tín của người thầy ngày được nâng lên, niềm tin của CMHS, nhân dân sẽ là động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ, tạo đà cho quá trình Phát triển mạnh, toàn diện và vững chắc. Từ đó giải quyết được rất nhiều công việc chung, kể cả nhiệm vụ then chốt. Ta khảng định chắc chắn là chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện không cao khi chất lượng đội ngũ nhà giáo còn non, thiếu, CSVC không đầy đủ, các điều kiện hỗ trợ không có nếu đạt thì chất lượng giáo dục toàn diện thấp.  
2. Cơ sở thực tiễn:
 
   Trong những năm qua và nhất là hiện nay, trong giai đoạn đổi mới giáo dục, Đảng và nhà nước đã có những chỉ thị biện pháp tăng cường giáo dục toàn diện. Để nâng cao chất lượng toàn diện thì công tác quản lý chỉ đạo, nâng cao chất lượng đọi ngũ nhà giáo, nâng cao cật chất phất lượng CSVC kỹ thuật và công tác xã hội hóa giáo dục được tiến hành một cách đồng bộ.
 Trường THCS Quài Nưa trong những năm qua được đảng và nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất bước đầu đủ phòng học cho học sinh học hai ca dựng trường chuẩn Quốc gia trong giai đoạn 2011 – 2013.
 Xã Quài Nưa là một xã miền núi  kinh tế của nhân dân gặp không ít khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo trong xã còn cao do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chỉ đạo phát triển giáo dục của nhà trường.
  Trình độ nhận thức và phát triển giữa các bản không đồng đều, một số bản xa trung tâm xã, trong xã nhiều thành phần dân tộc sinh sống nên phong tục tập quán, văn hóa của từng dân tộc khác nhau do đó khó khăn trong công tác tuyên truyền, huy động học sinh đến trường.
  Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một yếu tố quan trọng để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Song, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với bậc Mần non, Tiểu học đã khó, nhưng đối với bậc THCS còn khó hơn nhiều. Bậc THCS có 5 tiêu chuẩn:
-         Tổ chức nhà trường
-         Cán bộ quản lý và giáo viên
-         Chất lượng giáo dục
-         Cơ sở vật chất
-         Công tác xã hội hoá giáo dục
  Trong 5 tiêu chuẩn trên, tiêu chuẩn về nâng cao chất lượng học sinh là tiêu chuẩn khó khăn nhất. Chính vì vậy, đến thời điểm này, trong số các trường đạt chuẩn của huyện thì mới có 2 trường bậc THCS đạt chuẩn, chiếm một tỷ lệ rất thấp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng trường THCS theo hướng đồng bộ hoá, hiện đại hoá, chuẩn hoá ? Đây là câu hỏi không chỉ dành cho các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền mà còn đặt ra cho người cán bộ quản lý giáo dục, trong đó có người hiệu trưởng, một trách nhiệm rất nặng nề.
   Là người làm công tác quản lý, kinh nghiệm của bản còn hạn chế, song, trước yêu cầu cấp thiết của giáo dục trong giai đoạn mới bản thân đã lựa chọn, tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng vấn đề quản lý chỉ đạo xây dựng trường THCS Quài Nưa phấn đấu đến năm 2013 trường đạt 5 tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.
 
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
   Nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu trong công tác chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia đặc biệt trong tiêu chí nâng cao chât dạy và học.                                                  
  Xuất phát từ thực tế của nhà trường trong vài năm gần đây chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và giáo dục trong giai đoạn mới. Đề tài này nhằm mục đích phân tích thực trạng, nguyên nhân, đề ra cơ sở lý luận, giải pháp giải quyết thực trạng, làm tốt công tác quản lý  trường học, nâng cao chất lượng đôi ngũ nhà giáo, chất lượng toàn diện cho học sinh, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, sạch đẹp thân thiện với học sinh, xây dựng CSVC nhà trường theo hướng kiên cố hoá, đồng bộ hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá, tuyên truyền tốt công tác xã hội hóa giáo dục có như vậy mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia sẽ đạt được.
 
 III.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
 
   Nghiên cứu trên cơ sở thực tiễn của nhà trường về thực trạng công tác giáo dục. Tìm ra những điểm mạnh, yếu, những điểm yếu và những giải pháp thực hiện thiết thực để thực hiện mục tiêu xây dựng trường THCS Quài Nưa đạt chuẩn Quốc gia.
-         Cơ sở lý luận của việc quản lý chỉ đạo các tiêu chí trươgf chuẩ quốc gia.
-         Những biện pháp quản lý, những kinh nghiệm được rút ra
-         Những kiến nghị đề xuất.
-          
IV.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Xây dựng trường THCS Quài Nưa đạt chuẩn Quốc gia
 
 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 Thời gian nghiên cứu: ngày 1/8/2011 đến 3/5/2012
 Đề tài đã sử dụng một số phương pháp sau:
-         Phương pháp điều tra, khảo sát, thực nghiệm.
-         Phương pháp mô tả
-         Phương pháp đối chiếu
-         Phương pháp phân tích
-         Phương pháp đọc tài liệu
-         Phương pháp tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm
-         Giới hạn địa bàn nghiên cứu: xã Quài Nưa
-         Phạm vi đề tài: cấp trường
-         Đối tượng nghiên cứu: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, điều kiện môi trường xã hội trong xã, phụ huynh học sinh.
 Cách tiến hành: thu thập các tư liệu có liên quan đến đề tài, các hướng dẫn về định hướng phát triển của trường chuẩn. Cần nghiên cưú các số liệu về chất lượng gió dục trong các năm qua. Rút ra những kinh nghiệm trong công tác nhiều năm ở vùng học sinh miền núi. Tổ chức và khảo sát thử để có cơ sở xây dựng đề tài.
- chuẩn bị mục đích, nội dung,và tiêu chuẩn đánh giá. Nắm được thực trạng về mức độ đạt được của các tiêu chí, cách thức tổ chức
 Tóm lại:
  Qua việc nghiên cứu bằng các phương pháp nêu trên, ta cần rút ra được nghững kinh nghiệm hay và tìm ra những biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của vấn đề mà đã chọn trong đề tài nghiên cứu
   PHẦN NỘI DUNG
 Chương I: Một số vấn đề công tác chỉ đạo các hoạt động của nhà trường để phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia
  Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Vấn đề xây dựng trường chuân Quốc gia trong những năm qua đước đảng và nhà nước chú trọng, Trong năm tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia được quy định rõ trong “ Quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia” quyết định số 27/2001 QĐ – BGD&ĐT ngày 5/7/2001 của bộ giáo dục và đào tạo.QĐ số 02/2004/QĐ – BGD ĐT về sửa đổi, bổ xung một số điều một số điều, quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
  Năm tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn Quốc gia đều tiến hành đồng thời. Nếu thiếu một trong năm tiêu chí, thì mục tiêu giáo dục sẽ không đạt được. Để đạt được trường chuẩn Quốc gia là sự nỗ lự vượt bậc của tập thể nhà trường và cọng đồng. Nhà nước ta đã có chính sách đầu tư phát triển giáo dục đặc biệt phát triển giáo dục miền núi. Trong điều kiện kinh tế xã họi còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước không đáp ứng được với yêu cầu, quy mô phát triển của giáo dục, sự phát triển giáo dục phải có sự đòng góp của toàn xã hộ, phát huy cộng đồng gia xây dựng và phát triển giáo dục.
  Trường THCS Quài Nưa trong những năm qua đã được phòng giáo dục chỉ đạo giao tiêu chí phấn đấu đến năm 2013 trường THCS Quài Nưa đạt trường chuẩn Quốc gia.
  Để có cơ sở phấn đấu, nhà trường phải tiến hành khảo sát 5 tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia. Trên cơ sở thực trạng 5 tiêu chuẩn. Xây dựng kế hoach xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tổ chức hội thảo thông qua đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban nghành đoàn thể trong xã để có chủ trương thống nhất và biện pháp chỉ đạo thực hiện. Nhà trường tham mưu cho lãnh đạo địa phương làm trưởng an, Hiệu trưởng là phó ban thường trực, các thành viên cơ cấu đủ các thành phần của các ban nghành, đoàn thể địa phương, hội cha mẹ học sinh. Ban xây dựng trường chuẩn Quóc gia tiến hành họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo địa phương. Phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban.
 Tóm lại: Qua việc nghiên cứu tổ chức các hoạt động của trường trong công tác chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc đòi hỏi người quản lý tâm huyết biết xây dựng kế hoạch, biết tổ chức và đánh giá được thực chất của vấn đề từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương để đạt được hiệu quả tốt nhất giúp nhà trường đạt mục tiêu mà mình đề ra
  MỘT SỐ NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU
    NHIỆM VỤ NHGIÊN CỨU
  Xây dựng kế hoạch thực hiện. Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ổ chức khảo sát thực trạng 5 tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia . Thông qua Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã về kế hoạch hoạt động và quy trình phấn đấu
-         Thống nhất kế hoạch và triển khai kế hoạch tới cán bộ giáo viên.
-         Tổ chức thực hiện, đánh giá kế hoạch thực hiện trong từng thời điểm, rút ra bài học kinh nghiệm.
   NỘI DUNG CỤ THỂ
 
1-     Nội dung chỉ đạo xâ dựng 5 tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia:
   Cơ cấu tổ chức nhà trường đồng bộ, đủ về số lượng, đmr bảo về chất lượng.
   Xây dựng đội ngũ quản lý có năng lực, đảm bảo đạt chuẩn về Trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của Ban giám hiệu đã đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điều lệ trường trung học, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chuẩn về nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng học sinh.
  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao các chỉ tiêu học sinh khá giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, nâng  giáo dục ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức của ngời học sinh
      Xây dựng ban đầu và bổ sung thường xuyên để hình thành một hệ thống CSVC hoàn chỉnh của trường THCS ( Trường sở, sách thư viện và thiết bị dạy học)
     Sử dụng có hiệu quả CSVC vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.Duy trì, bảo quản tốt hệ thống đó.
   2   Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguần lực ủng hộ giáo dục.
Yêu cầu của việc quản lý, chỉ đạo
     Nắm được cơ sở lý luận, thực tiễn của nhà trường, địa phương ( Thực tiễn chung và thực tiễn của trường mình quản lý)
     Nắm được phương pháp giảng dạy chung và phương pháp dạy học riêng của từng bộ môn hay nhóm môn học. Mối quan hệ giữa CSVC với các hoạt động dạy học, giáo dục.
    Nắm vững các chức năng và nội dung quản lý, biết phân lập và phối hợp các nội dung quản lý, các mặt quản lý.
      Hiểu rõ chương trình giáo dục ở trường THCS cần những điều kiện CSVC như thế nào để thực hiện.
     Biết huy động mọi tiềm năng của tập thể sư phạm và cộng đồng cho công tác phát triển giáo dục toàn diện.
2-     Nguyên tắc quản lý, chỉ đạo phát triển công tác giáo dục của trường học đạt các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.
     Cơ cấu tổ chức nhà trường đủ các khối lớp, các tổ chức nhà trường, cơ cấu ban giám hiệu đủ, đồng bộ, đảm bảo các tiêu chí quy định.
     Chất lượng học sinh đảm bảo phát triển toàn diện, Giáo dục học sinh thưc hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trương. Thực hiện tốt 5 diều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng
  Bồi dưỡng chyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo giáo viên đạt chuẩn về nghề nghiệp, nhiệt tình, tâm huyết và có chát lượng.
 *Trang bị đầy đủ và đồng bộ các phương tiện vật chất kỹ thuật của việc dạy học và giáo dục. Các phương tiện vật chất kỹ thuật của nhà trường gồm có:
      Các phòng học với trang bị bên trong, phòng thí nghiệm với các trang bị bên trong
     Thư viện trường học với sách và các trang bị bên trong. Các phương tiện để giáo dục vệ sinh, sức khoẻ ( Sân chơi, bãi tập). Phòng truyền thống của nhà trường
       Nơi làm việc của hiệu trưởng, phòng đợi của các giáo viên
      Phòng họp của hội đồng giáo dục, phòng làm việc của Đoàn. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới mọi đoàn thể, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục và công tác khuyến học trong giáo dục để toàn dân tham gia công tác xã hội hoá giáo dục và công tác khuyến học ở địa phương.
       Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc và yêu cầu cha mẹ HS giúp nhà trường trong công tác huy động, duy trì sĩ số.
 Chương III, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU     
 1. Phương pháp nghiên cứu:  Khảo sát tình hình thực tế, tiến hành xây dựng kế hoạch: hiệu trưởng thành lập tổ khảo sát tình hình thực tế nhu cầu, sự cần thiết phải xây dựng trường chuẩn Quốc gia, thực trạng của nhà trường về tổ chức nhà trường, cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, chất lượng hai mặt giáo dục, cơ sở vật chất của nhà trường và công tác xã hội hóa giáo dục, điều kiện tài chính. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng thời điểm.
      chuẩn bị mục đích, nội dung và tiêu chuẩn đánh giá, các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.
    Giới hạn về khách thể khảo sát: là học sinh trung học cơ sở, cán bộ quản lý, giáo viên ,     nhân viên nhà trường, cơ sở vật chất cũng như công tác xã hội hóa giáo dục
2. Kết quả nghiên cứu thực tiễn:
     Qua nghiên cứu quá trình quản lý, Vài nét về địa bàn nghiên cứu:  Trường THCS Quài nưa năm trên quốc lộ 6a đi qua, cách trung tâm huyện 7 km về phía bắc,có 21 bản 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, giúp học sinh đi học thuận tiện hơn. Đời sống nhân dân trong xã đã được nâng lên. Xã có truyền thống hiếu học, có tinh thần đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Cán bộ giáo viên yên tâm công tác có trình độ, có năng lực, dám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm.
  Những chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo của nhà nước đã phát huy có hiệu quả tới đời sống của nhân dân trong xã là yếu tố quyết định tới chất lượng giáo dục.
  Thực trạng:
    Tổng số có 16 lớp với 509 học sinh, có đủ các khối lớp từ khối 6 đến khối 9 mỗi khối có 4 lớp, bình quân 32 hs/lớp. Có 4 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường họat động có hiệu quả.
       Về cán bộ quản lý: Gồm hai đồng chí, có trình độ chuyên môn trên chuẩn, tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý. Đã qua lớp quản lý nhà nước, quản lý giáo dục.
      Có đủ giáo viên bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo chuẩn nghề ghiệp 94%, còn hai đồng chí chưa đạt chuẩn đang theo học lớp nâng cao trình độ, có 85% giáo viên được xếp loại chuyên môn từ khá trở lên trong đó tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp đạt 12%, chuyen môn 4 đồng chí chuyên môn TB, 1 đồng chí chuyên môn yếu
       Có đủ nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị, được bồi dưỡng nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ.
      Một số giáo viên có trình độ tin học còn hạn chế, chưa  ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
        Về học sinh
      Tỷ lệ học sinh bỏ học:  1,4 % Học sinh lưu ban:  0,2%
     Chất lượng giáo dục
        Học lực: Loại giỏi: 2,4%; Loại khá:  33%; Loại TB: 55,4%;  Loại TB: 8,8%;   Loại kém: 0,2%
       Hạnh kiểm: Loại tốt:  66,3%;  Loại khá: 30%;  Loại Tb: 3,7%
    Các hoạt động giáo dục
      Được xếp loại Khá về tiêu chuẩn xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
      Hoàn thành công tác phổ câp theo kế hoạch: Duy trì giữ vững chuẩn PCTHCS
   Cơ sở vật chất thiết bị
      Khuôn viên nhà trường đang được xây dựng hoàn  thiện, có tường rào bao quanh, có cổng , biển trường, các khu trong nhà trường đã bố trí hợp lý luôn sạch đẹp. Đã có sân chơi, sân tập thể dục cho học sinh.
      Diện tích nhà trường là: 5574m2 đảm bảo 10m2/một học sinh
      Có đủ phòng học hai ca, sử dụng một số phòng học làm phòng bộ môn.
     Chưa có phòng y tế, có thư viện, Đội TNTPHCM( Mượn phòng học để làm)
     Khu văn phòng, nhà làm việc của ban giám hiệu, các phòng chức năng chưa được xây dựng.
    Khu sân chơi bãi tập đảm bảo vệ sinh, có cây bóng mát.
Công tác xã hội hoá giáo dục
      Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ở địa phương để đề xuất những biện pháp cụ thể để thực hiện chủ trương và kế hoạch giáo dục ở địa phương
     Ban đại diện hội cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy chế hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
     Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên kịp thời và chặt chẽ.
     Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.
     Thực hiện đúng các quy định về công khai các điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí đươc đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo đúng quy định hiện hành.
     Tóm lại: Trong năm tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia thì tiêu chí tổ chức nhà trường, cán bọ quản lý đã đạt sông bên cạnh đó chất lượng học sinh đã được nâng lên nhưng chưa đạt các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia, tiêu chí học sinh giỏi, học sinh khá và tỉ lệ học sinh chuyển lớp còn thấp. Chất lượng đoi ngũ giáo viên đã đạt chuẩn song các tiêu chí mới ở mức cận chuẩn, chưa bền vững. Cơ sở vật chất đã đáp ứng được dạy và học song còn thiếu, thiếu phòng học bộ môn, khu làm việc của ban giám hiệu, phòng hội đồng, phòng làm việc của các đoàn thể, sân chơi chưa được bê tông hóa, chưa quy hoạch đẹp, nhà vệ sinh cho giáo viên còn thiếu.
 3. đề xuất biện pháp
Đối với ban giám hiệu: Tổ chức học hỏi kinh nghiêm những trường đạt chuẩn, tham khảo công tác quản lý của những cán bộ quản lý ở trường bạn về cong tác chỉ đao. Tự học hỏi, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp để nắm bắt rõ chủ trương, nhiệm vụ mình cần thực hiện
   Đội ngũ: Sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực, sở trường để họ có cơ hội phát huy hết khả năng. Động viên kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ, hiệu quả cao trong công tác.
     Thành lập mạng lưới kiểm tra, hội đồng tư vấn giáo dục gồm những GV có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề trọng tâm nhằm phát hiện những khó khăn vướng mắc, ngăn chặn những hành vi vi phạm, kịp thời uốn nắn, phòng ngừa.
       Ban giám hiệu phối hợp với các tổ chuyên môn để kiểm tra, đánh giá.
       Qua kiểm tra, đánh giá phát hiện ra những năng lực, sở trường, những hạn chế của mỗi GV từ đó có những nội dung tư vấn thúc đẩy cho phù hợp. Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm, phân công những đồng chí có chuyên môn vững giúp đỡ những giáo viên chuyên môn còn hạn chế, đánh giá sự tiến bộ của giáo viên trong từng tháng.
    Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã đề ra. Mỗi GV được kiểm tra ít nhất 1 lần/năm (toàn diện hoặc chuyên đề).
       Nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên. Thực hiện chuyên đề cấp tổ, cấp trường, tập trung vào các chuyên đề: Dạy trình chiếu trên máy vi tính; làm và sử dụng đồ dùng dạy học; phương pháp dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng…Việc thực hiện các chuyên đề sẽ được luân phiên giữa các giáo viên để mỗi giáo viên đều có cơ hội được trải nghiệm và khẳng định mình. Làm tốt công tác trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề. Mọi giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học.
    Bài soạn đảm bảo chất lượng thể hiện rõ phần mục tiêu, đồ dùng dạy học trong từng hoạt động; Phần các hoạt động dạy và học nêu rõ các hoạt động và hình thức tổ chức lớp học tập trung vào đổi mới phương pháp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Bài soạn phải trước 2 ngày, không dạy chay.
     Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Luôn đổi mới phương pháp và tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.
   Sử dụng triệt để các đồ dùng dạy học sẵn có.Làm thêm các đồ dùng để tiết dạy thêm sinh động.
   Tổ chức các hội thi cho mọi GV tham gia như:
 Thi GV dạy giỏi cấp trường, tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện.
 Thi hồ sơ giáo án, thi làm đồ dùng dạy học. Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được và không ngừng nâng cao công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên.
  Cơ sở vật chất - thiết bị trường học
Bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả các phòng học, phòng công vụ, phòng chức năng và phòng thư viện.
Nhà trường  huy động nhân dân hỗ trợ kinh phí để mua sắm các biểu bảng, khẩu hiệu, cây cảnh để xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
         Ban lao động xây dựng kế hoạch lao động tu bổ, tôn tạo CSVC phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. San lá mặt bằng sân trường, kè sân chống xói lở.
   Công tác xã hội hoá giáo dục:
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới mọi đoàn thể, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục và công tác khuyến học trong giáo dục để toàn dân tham gia công tác xã hội hoá giáo dục và công tác khuyến học ở địa phương.
       Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc và yêu cầu cha mẹ HS giúp nhà trường trong công tác huy động, duy trì sĩ số.
          Hội phụ huynh các lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục học sinh, huy động học sinh đến trường và duy trì tỷ lệ chuyên cần; phối hợp nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh.
Vận động nhân dân đóng góp cả tinh thần, vật chất và sức lực phối hợp với nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất; phối kết hợp giáo dục đạo đức và văn hoá cho học sinh.
Vận động mọi người dân tham gia vào công tác khuyến học.
     Hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học :
Hàng năm huy động triệt để trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 để giữ vững và duy trì phổ cập GDTHCS.
  Giao chỉ tiêu về số lượng cho các GVCN, từ đó các GV sẽ có trách nhiệm duy trì số lượng.
Nhà trường phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt để khuyến khích thầy và trò lập nhiều thành tích trong dạy và học .
Tập trung vào các tiêu chí chất lượng: Đầu năm cho giáo viên đăng ký cam kết chất lượng, có giám sát và giúp đỡ để giáo viên hoàn thành cam kết.
Tổ chức kiểm tra giám sát nắm bắt thông tin. Phân loại đối tượng HS để có những phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng cá nhân hoặc nhóm đối tượng HS. Tổ chức bòi dưỡng phụ đạo học sinh chia theo ba mức độ giỏi, khá; Trung bình; yếu để bồi dưỡng sát với trình độ của các em.
          Chất lượng giáo dục được kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Cuối mỗi tháng BGH trực tiếp kiểm tra chất lượng của từng lớp để đánh giá hiệu quả giảng dạy và bồi dưỡng, phụ đạo của GV và HS từ đó có những tư vấn thúc đẩy kịp thời.
          Quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn bằng những việc làm cụ thể như: ủng hộ quần áo, sách vở, động viên tinh thần…
Phối kết hợp giữa Nhà trường – Công đoàn, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá với nội dung phong phú như Thi  tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu; thi tìm hiểu về lịch sử văn hoá cách mạng địa phương; thi đấu các môn thể thao, các môn năng khiếu nhằm củng cố, khắc sâu những kiến thức các em đã được học và nâng cao hiểu biết về tự nhiên và xã hội cho HS.
Phối kết hợp ba môi trường giáo dục : Gia đình – nhà trường – xã hội. Phối kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với Tổng phụ trách Đội, gia đình và các đoàn thể xã hội để giáo dục học sinh. Duy trì thường xuyên nguồn thông tin 2 chiều để kịp thời nắm bắt tình tình và có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.
Khảo nghiệm tính khả thi của biên pháp
- Công tác xây dựng kế hoạch và tham mưu
          Trước thực trạng trên, với cương vị hiệu trưởng, người chịu trách nhiệm chính quản lý toàn diện nhà trường, bản thân luôn trăn trở tìm cách khắc phục. Đặc biệt từ khi đồng chí phó giám đốc sở GD- Đt về thăm trường đã nhắc nhở, đôn đốc. Bám vào kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2013 của của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuàn Giáo đã phê duyệt, một kế hoạch xây dựng trường THCS Quài Nưa hướng tới chuẩn đã được hiệu trưởng phác thảo. Kế hoạch chia làm các giai đoạn:
          Năm 2011- 2012, xây dựng 4 tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia đó là tổ chức nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và công tác xã hội háo giáo dục đạt chuẩn, cơ sở vật chất sửa 8 phòng học, làm nhà để xe cho học sinh và giáo viên từ nguần ngân sách phòng chống lụt bão trung ương, tu sửa bàn ghế nguần ngân sách từ cấp bù học phí, san 1200m3 đất nguần huy động từ công tác xã hội hóa giáo dục với tổng kinh phí 34.000.000đ, đổ bê tông sân trường 130m2 bê tông, xây 24m2 tường bao từ sự đòng góp tiền, công của giáo viên và học sinh trong trường; Huy động cán bộ giáo viên, tổ hưu trí trong trường ủng hộ 45 chậu cảnh.
 Chất lượng đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên có sự chuyển biến rõ rệt về chuyên môn. Tỉ lệ giáo viên Giỏi các cấp 15/32 = 46%; Khà: 15/32 = 46%; TB: 2/32 = 6% Đạt tiêu chí về đội ngũ.
  Chất lượng học sinh:
    Lực học: Giỏi:           ; Khá:                    ; TB:                        Yếu:      
  Thi học sinh giỏi cấp huyện đạt  2 giải
  Hạnh kiểm: Tốt:       ; Khá:         ; TB:
  Xét TNTHCS:
  Giai đoạn 2012 – 2012 nhà trường tiếp tục nâng cao 4 tiêu chí đã đạt được và hoàn thiện tiêu chí về cơ sở vật chất và tự thẩm định các tiêu chí, Lập tờ trình đề nghị các cấp thẩm định và công nhận nhà trường đạt chuẩn Quốc gia.
 Tóm lại: Có thể nói, đến thời điểm này, các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia đã được ở mức độ khả quan. Cơ cấu tổ chức nhà trường đã đòng bộ. Cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, trình độ của cán bộ quản lý đạt trên chuẩn, đã qua các lớp quản lý nhà nước, quản lý giáo dục
 Cán bộ giáo viên đồng bộ vè các bộ môn, đều đi học nâng cao trình độ và đạt trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng tay nghề được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp tăng, chất lượng chuyên môn được nâng lên, không còn giáo viên chuyên môn yếu, về đọi ngũ đáp ứng được tiêu chí của trường chuẩn.
  Chất lượng học sinh: tỉ lệ học sinh khá giỏi được nâng lên, học sinh có hừng thú học tập hơn, tỉ lệ học sinh chuyên cần cao. Số học sinh học lực yếu giảm, ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đực của học sinh được quan tâm. Học sinh được giáo dục toàn diện, đặc biệt giáo dục kỹ năng sống được chú trọng.
 Cơ sở vật chất: Khu phòng học, phòng bộ môn, , khu sân chơi, khuôn viên, khu TDTT, khu vệ sinh tương đối hiện đại, đồng bộ. Các trang thiết bị nội thất tuy chưa thật đầy đủ, song cơ bản đã đáp ứng nhu cầu giáo dục, giảng dạy của giáo viên, nhu cầu học tập , rèn luyện của học sinh. Nhìn tổng thể, trường có khuôn viên đẹp, cảnh quan sư phạm hài hoà, xanh, sạch.
 Công tac xã hội hóa giáo dục: với chủ trương đúng đắn nhà trường được đảng ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban nghành đoàn thể trong xã ủng hộ. Phụ huynh học sinh, nhân dân trong xã đồng tình, đóng góp công, tiền vào xây dựng nhà trường. Huy động, động viên con chấu đi học chuyên cần, tạo mọi điều kiện để các cháu được học hành.
   Có được kết quả trên, trước hết là do sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự đọng thuận của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban nghành đoàn thể và phụ huynh, nhân dân xã Quài Nưa. Sự quyết tâm của ban giám hiệu, sự nỗ lực của cac tổ chức đoàn thể trong trường và sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường,
Đến tháng 5 năm 2012, qua khảo sát 4 tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia nhà trường đã đạt được. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất đang hoàn thiện. Nhà trường tiếp tục công tác tham mưu, được sự động viên, ủng hộ và tác động có hiệu quả của ban lãnh đạo phòng giáo dục Đào tạo Tuần Giáo, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất  để  năm học 2012 -  2013. Qua đợt kiểm tra của UBND huyện và phòng Giáo dục, đã lên kế hoạch và giao cho nhà trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia .
                            KẾT LUẬN
  Công tác quản lý chỉ đạo trường học xây dựng trươgf chuẩn Quốc gia  là một phạm trù rộng lớn của người hiệu trưởng. Những nội dung trình bày ở trên chỉ đề cập đến vấn đề  mang tính khai quát trong  trường học một cách đồng bộ, chuẩn hoá, hiện đại hoá để phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Điều này đòi hỏi người hiệu trưởng phải trang bị cho mình một nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, quan điểm của ngành giáo dục, những kiến thức về trường học hiện đại, những kỹ năng như tham mưu, thuyết phục, vận động để huy động nguồn lực cho xây dựng trường sở. Đó chính là một phần của cái “Tầm” của người hiệu trưởng. Song như thế chưa đủ. Người hiệu trưởng còn cần cái “Tâm” giành cho công tác quản lý giáo dục. Cần bám trường, bám lớp, coi trường sở như chính nhà của mình, không vô cảm với những thiếu thốn, bất cập về CSVC của trường. Thấy thuận lợi cũng không được chủ quan. Thấy khó khăn không được chán nản. Kiên định trong quan điểm. Kiên trì, kiên nhẫn trong công tác tham mưu, đề xuất. Biết tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều phía. Luôn chủ động sáng tạo, tìm cách để hoàn thiện CSVC trường học theo hướng đồng bộ hoá, chuẩn hoá, tiến tới hiện đại hoá. Lấy mục tiêu giáo dục, chất lượng giáo dục, sự cống hiến cho giáo dục làm động cơ để phấn đấu.
          Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nó không chỉ giúp cho thầy trò có thêm điều kiện tốt để dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, giúp cho học sinh thêm yêu trường, yêu lớp mà còn là nền tảng vững chắc cho cấp THPT.  Tuy nhiên, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với bậc học THCS là vấn đề thật sự khó khăn, nhất là đối với tiêu nâng cao chất lượng dạy và học. Với một số kinh nghiệm ít ỏi đã vận dụng có kết quả tại trường THCS Quài Nưa, tôi mạnh dạn chia sẻ cùng đồng nghiệp, hy vọng có thể phần nào giúp ích cho đồng nghiệp trong công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia
          Do hạn chế về nhiều mặt, đề tài chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được từ đồng nghiệp, độc giả, ban giám khảo những ý kiến đống góp chân thành để bổ sung, sửa chữa, hoàn chỉnh hơn, khả dĩ vận dụng tốt hơn vào thực tế quản lýchỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của nhà trường, để trong thời gian tới có nhiều trường đạt chuẩn hơn nữa, đưa sự nghiệp giáo dục của huyện ngày một phát triển.
                                                Xin chân thành cảm ơn !
                                                                                              Người viết đề tài
 
                                                                                                       Phạm Thị Việt         
                                                           Xếp loại đề tài
 
 
 
           Xác nhận của hội đồng đánh giá                                   Xác nhận của nhà trường
 
 
 
 
       
 
 
 
-                                                A.   PHẦN MỞ ĐẦU
I.                  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  1.Cơ sở lý luận
  Vấn đề xây dựng trường chuẩn quốc gia các tỉnh miền núi phát sinh từ thực tế trong công tác giáo dục miền núi nhiều năm qua đã được các cấp chính quyên địa phương và ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Nâng cao chất lượng giáo dục là một vần đề hết sức quan trong trong công tác giáo dục miền núi để chất lượng giáo dục miền núi tiến kịp với các tỉnh miền xuôi.
  Như chúng ta đã biết Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến việc Phát triển nền gíao dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII), đã định hướng chiến lược Phát triển Giáo Dục- Đào Tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi, Phát triển toàn điện trong quá trình hội nhập nền kinh tế của thế giới WTO phải Phát triển mạnh Giáo dục- Đào Tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự Phát triển mạnh và bền vững.
  Trong nghị quyết của Ban Chấp Hành Trung Ương II khoá VIII đã chỉ rõ: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu….”. Đúng vậy đất nước muốn Phát triển thì phải có con người có đủ đức, đủ tài để sẵn sàng đáp ứng mọi việc. Nơi đào tạo con người “Nhân tài” chính là các trường học không ai giám phủ nhận điều đó. Như vậy đối với cấ học THS học lại càng quan trọng hơn vì nó là cấp học nền tảng làm cơ sơ sở cho các cấp học THPT. Mà điều kiện thuận lợi nhất cho THCS học nâng cao chất lượng toàn diện đó là trường phải đạt các tiêu chí của trường THSC Chuẩn Quốc Gia. Với tinh thần cơ bản đó, trong hoạt động Giáo dục- Đào Tạo, đội ngũ CBQL, giáo viên, CSVC- trang thiết bị, công tác XHH giáo dục là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng Giáo Dục- Đào Tạo.
  Những năm qua, tình hình đội ngũ CBQL, giáo viên trong đơn vị chưa đồng bộ về cơ cấu, thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lí, yếu về chuyên môn chưa chuẩn về đào tạo chất lượng đào tạo các hệ cũng không đồng đều, chưa mang tính thống nhất chung, dẫn đến phân hoá về tay nghề, năng lực giảng dạy của từng giáo viên. Về CSVC thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học, môi trường nhà trường chưa được cải thiện. Chất lượng học sinh chưa được nâng lên, còn nhiều yếu kém. Một bộ phận nhân dân còn nghèo dẫn đến chưa quan tâm đến học tập của con cái.
  Từ tổ chức quản lý, xây dựng đoi ngũ nhà giáo, xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện các chủ trương xã hội hóa giáo dục đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục giáo dục.của trường chuẩn quốc gia ràng buộc nhau một cách hữu cơ, Thiếu mọt trong năm tiêu chuẩn đó mục tiêu giáo dục sẽ không đạt được
 Năm tiêu chuẩn

   Từ thực trạng đội ngũ, CSVC, học sinh và công tác xã hội hóa giáo dục đã nêu trên, nhằm tạo ra sự đồng đều, đồng bộ để nâng cao chất lượng dạy học, cần có một kế hoạch tổng thể, chi tiết (Đề ra những giải pháp để hoàn thiện dần 5 tiêu chí của trường THCS đạt Chuẩn Quốc Gia). Nhà trường xem đây là bước đột phá, một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị.
  Từ chổ đội ngũ giáo viên có độ chín trong nghiệp vụ sư phạm, đầy đủ về CSVC không những giúp cho chất lượng học tập của học sinh ngày càng nâng cao, mà còn có tác dụng ảnh hưởng tốt trong tập thể, cộng đồng. Uy tín của người thầy ngày được nâng lên, niềm tin của CMHS, nhân dân sẽ là động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ, tạo đà cho quá trình Phát triển mạnh, toàn diện và vững chắc. Từ đó giải quyết được rất nhiều công việc chung, kể cả nhiệm vụ then chốt. Ta khảng định chắc chắn là chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện không cao khi chất lượng đội ngũ nhà giáo còn non, thiếu, CSVC không đầy đủ, các điều kiện hỗ trợ không có nếu đạt thì chất lượng giáo dục toàn diện thấp.  
2. Cơ sở thực tiễn:
 
   Trong những năm qua và nhất là hiện nay, trong giai đoạn đổi mới giáo dục, Đảng và nhà nước đã có những chỉ thị biện pháp tăng cường giáo dục toàn diện. Để nâng cao chất lượng toàn diện thì công tác quản lý chỉ đạo, nâng cao chất lượng đọi ngũ nhà giáo, nâng cao cật chất phất lượng CSVC kỹ thuật và công tác xã hội hóa giáo dục được tiến hành một cách đồng bộ.
 Trường THCS Quài Nưa trong những năm qua được đảng và nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất bước đầu đủ phòng học cho học sinh học hai ca dựng trường chuẩn Quốc gia trong giai đoạn 2011 – 2013.
 Xã Quài Nưa là một xã miền núi  kinh tế của nhân dân gặp không ít khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo trong xã còn cao do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chỉ đạo phát triển giáo dục của nhà trường.
  Trình độ nhận thức và phát triển giữa các bản không đồng đều, một số bản xa trung tâm xã, trong xã nhiều thành phần dân tộc sinh sống nên phong tục tập quán, văn hóa của từng dân tộc khác nhau do đó khó khăn trong công tác tuyên truyền, huy động học sinh đến trường.
  Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một yếu tố quan trọng để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Song, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với bậc Mần non, Tiểu học đã khó, nhưng đối với bậc THCS còn khó hơn nhiều. Bậc THCS có 5 tiêu chuẩn:
-         Tổ chức nhà trường
-         Cán bộ quản lý và giáo viên
-         Chất lượng giáo dục
-         Cơ sở vật chất
-         Công tác xã hội hoá giáo dục
  Trong 5 tiêu chuẩn trên, tiêu chuẩn về nâng cao chất lượng học sinh là tiêu chuẩn khó khăn nhất. Chính vì vậy, đến thời điểm này, trong số các trường đạt chuẩn của huyện thì mới có 2 trường bậc THCS đạt chuẩn, chiếm một tỷ lệ rất thấp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng trường THCS theo hướng đồng bộ hoá, hiện đại hoá, chuẩn hoá ? Đây là câu hỏi không chỉ dành cho các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền mà còn đặt ra cho người cán bộ quản lý giáo dục, trong đó có người hiệu trưởng, một trách nhiệm rất nặng nề.
   Là người làm công tác quản lý, kinh nghiệm của bản còn hạn chế, song, trước yêu cầu cấp thiết của giáo dục trong giai đoạn mới bản thân đã lựa chọn, tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng vấn đề quản lý chỉ đạo xây dựng trường THCS Quài Nưa phấn đấu đến năm 2013 trường đạt 5 tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.
 
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
   Nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu trong công tác chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia đặc biệt trong tiêu chí nâng cao chât dạy và học.                                                  
  Xuất phát từ thực tế của nhà trường trong vài năm gần đây chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và giáo dục trong giai đoạn mới. Đề tài này nhằm mục đích phân tích thực trạng, nguyên nhân, đề ra cơ sở lý luận, giải pháp giải quyết thực trạng, làm tốt công tác quản lý  trường học, nâng cao chất lượng đôi ngũ nhà giáo, chất lượng toàn diện cho học sinh, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, sạch đẹp thân thiện với học sinh, xây dựng CSVC nhà trường theo hướng kiên cố hoá, đồng bộ hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá, tuyên truyền tốt công tác xã hội hóa giáo dục có như vậy mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia sẽ đạt được.
 
 III.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
 
   Nghiên cứu trên cơ sở thực tiễn của nhà trường về thực trạng công tác giáo dục. Tìm ra những điểm mạnh, yếu, những điểm yếu và những giải pháp thực hiện thiết thực để thực hiện mục tiêu xây dựng trường THCS Quài Nưa đạt chuẩn Quốc gia.
-         Cơ sở lý luận của việc quản lý chỉ đạo các tiêu chí trươgf chuẩ quốc gia.
-         Những biện pháp quản lý, những kinh nghiệm được rút ra
-         Những kiến nghị đề xuất.
-          
IV.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Xây dựng trường THCS Quài Nưa đạt chuẩn Quốc gia
 
 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 Thời gian nghiên cứu: ngày 1/8/2011 đến 3/5/2012
 Đề tài đã sử dụng một số phương pháp sau:
-         Phương pháp điều tra, khảo sát, thực nghiệm.
-         Phương pháp mô tả
-         Phương pháp đối chiếu
-         Phương pháp phân tích
-         Phương pháp đọc tài liệu
-         Phương pháp tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm
-         Giới hạn địa bàn nghiên cứu: xã Quài Nưa
-         Phạm vi đề tài: cấp trường
-         Đối tượng nghiên cứu: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, điều kiện môi trường xã hội trong xã, phụ huynh học sinh.
 Cách tiến hành: thu thập các tư liệu có liên quan đến đề tài, các hướng dẫn về định hướng phát triển của trường chuẩn. Cần nghiên cưú các số liệu về chất lượng gió dục trong các năm qua. Rút ra những kinh nghiệm trong công tác nhiều năm ở vùng học sinh miền núi. Tổ chức và khảo sát thử để có cơ sở xây dựng đề tài.
- chuẩn bị mục đích, nội dung,và tiêu chuẩn đánh giá. Nắm được thực trạng về mức độ đạt được của các tiêu chí, cách thức tổ chức
 Tóm lại:
  Qua việc nghiên cứu bằng các phương pháp nêu trên, ta cần rút ra được nghững kinh nghiệm hay và tìm ra những biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của vấn đề mà đã chọn trong đề tài nghiên cứu
   PHẦN NỘI DUNG
 Chương I: Một số vấn đề công tác chỉ đạo các hoạt động của nhà trường để phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia
  Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Vấn đề xây dựng trường chuân Quốc gia trong những năm qua đước đảng và nhà nước chú trọng, Trong năm tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia được quy định rõ trong “ Quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia” quyết định số 27/2001 QĐ – BGD&ĐT ngày 5/7/2001 của bộ giáo dục và đào tạo.QĐ số 02/2004/QĐ – BGD ĐT về sửa đổi, bổ xung một số điều một số điều, quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
  Năm tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn Quốc gia đều tiến hành đồng thời. Nếu thiếu một trong năm tiêu chí, thì mục tiêu giáo dục sẽ không đạt được. Để đạt được trường chuẩn Quốc gia là sự nỗ lự vượt bậc của tập thể nhà trường và cọng đồng. Nhà nước ta đã có chính sách đầu tư phát triển giáo dục đặc biệt phát triển giáo dục miền núi. Trong điều kiện kinh tế xã họi còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước không đáp ứng được với yêu cầu, quy mô phát triển của giáo dục, sự phát triển giáo dục phải có sự đòng góp của toàn xã hộ, phát huy cộng đồng gia xây dựng và phát triển giáo dục.
  Trường THCS Quài Nưa trong những năm qua đã được phòng giáo dục chỉ đạo giao tiêu chí phấn đấu đến năm 2013 trường THCS Quài Nưa đạt trường chuẩn Quốc gia.
  Để có cơ sở phấn đấu, nhà trường phải tiến hành khảo sát 5 tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia. Trên cơ sở thực trạng 5 tiêu chuẩn. Xây dựng kế hoach xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tổ chức hội thảo thông qua đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban nghành đoàn thể trong xã để có chủ trương thống nhất và biện pháp chỉ đạo thực hiện. Nhà trường tham mưu cho lãnh đạo địa phương làm trưởng an, Hiệu trưởng là phó ban thường trực, các thành viên cơ cấu đủ các thành phần của các ban nghành, đoàn thể địa phương, hội cha mẹ học sinh. Ban xây dựng trường chuẩn Quóc gia tiến hành họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo địa phương. Phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban.
 Tóm lại: Qua việc nghiên cứu tổ chức các hoạt động của trường trong công tác chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc đòi hỏi người quản lý tâm huyết biết xây dựng kế hoạch, biết tổ chức và đánh giá được thực chất của vấn đề từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương để đạt được hiệu quả tốt nhất giúp nhà trường đạt mục tiêu mà mình đề ra
  MỘT SỐ NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU
    NHIỆM VỤ NHGIÊN CỨU
  Xây dựng kế hoạch thực hiện. Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ổ chức khảo sát thực trạng 5 tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia . Thông qua Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã về kế hoạch hoạt động và quy trình phấn đấu
-         Thống nhất kế hoạch và triển khai kế hoạch tới cán bộ giáo viên.
-         Tổ chức thực hiện, đánh giá kế hoạch thực hiện trong từng thời điểm, rút ra bài học kinh nghiệm.
   NỘI DUNG CỤ THỂ
 
1-     Nội dung chỉ đạo xâ dựng 5 tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia:
   Cơ cấu tổ chức nhà trường đồng bộ, đủ về số lượng, đmr bảo về chất lượng.
   Xây dựng đội ngũ quản lý có năng lực, đảm bảo đạt chuẩn về Trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của Ban giám hiệu đã đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điều lệ trường trung học, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chuẩn về nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng học sinh.
  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao các chỉ tiêu học sinh khá giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, nâng  giáo dục ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức của ngời học sinh
      Xây dựng ban đầu và bổ sung thường xuyên để hình thành một hệ thống CSVC hoàn chỉnh của trường THCS ( Trường sở, sách thư viện và thiết bị dạy học)
     Sử dụng có hiệu quả CSVC vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.Duy trì, bảo quản tốt hệ thống đó.
   2   Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguần lực ủng hộ giáo dục.
Yêu cầu của việc quản lý, chỉ đạo
     Nắm được cơ sở lý luận, thực tiễn của nhà trường, địa phương ( Thực tiễn chung và thực tiễn của trường mình quản lý)
     Nắm được phương pháp giảng dạy chung và phương pháp dạy học riêng của từng bộ môn hay nhóm môn học. Mối quan hệ giữa CSVC với các hoạt động dạy học, giáo dục.
    Nắm vững các chức năng và nội dung quản lý, biết phân lập và phối hợp các nội dung quản lý, các mặt quản lý.
      Hiểu rõ chương trình giáo dục ở trường THCS cần những điều kiện CSVC như thế nào để thực hiện.
     Biết huy động mọi tiềm năng của tập thể sư phạm và cộng đồng cho công tác phát triển giáo dục toàn diện.
2-     Nguyên tắc quản lý, chỉ đạo phát triển công tác giáo dục của trường học đạt các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.
     Cơ cấu tổ chức nhà trường đủ các khối lớp, các tổ chức nhà trường, cơ cấu ban giám hiệu đủ, đồng bộ, đảm bảo các tiêu chí quy định.
     Chất lượng học sinh đảm bảo phát triển toàn diện, Giáo dục học sinh thưc hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trương. Thực hiện tốt 5 diều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng
  Bồi dưỡng chyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo giáo viên đạt chuẩn về nghề nghiệp, nhiệt tình, tâm huyết và có chát lượng.
 *Trang bị đầy đủ và đồng bộ các phương tiện vật chất kỹ thuật của việc dạy học và giáo dục. Các phương tiện vật chất kỹ thuật của nhà trường gồm có:
      Các phòng học với trang bị bên trong, phòng thí nghiệm với các trang bị bên trong
     Thư viện trường học với sách và các trang bị bên trong. Các phương tiện để giáo dục vệ sinh, sức khoẻ ( Sân chơi, bãi tập). Phòng truyền thống của nhà trường
       Nơi làm việc của hiệu trưởng, phòng đợi của các giáo viên
      Phòng họp của hội đồng giáo dục, phòng làm việc của Đoàn. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới mọi đoàn thể, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục và công tác khuyến học trong giáo dục để toàn dân tham gia công tác xã hội hoá giáo dục và công tác khuyến học ở địa phương.
       Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc và yêu cầu cha mẹ HS giúp nhà trường trong công tác huy động, duy trì sĩ số.
 Chương III, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU     
 1. Phương pháp nghiên cứu:  Khảo sát tình hình thực tế, tiến hành xây dựng kế hoạch: hiệu trưởng thành lập tổ khảo sát tình hình thực tế nhu cầu, sự cần thiết phải xây dựng trường chuẩn Quốc gia, thực trạng của nhà trường về tổ chức nhà trường, cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, chất lượng hai mặt giáo dục, cơ sở vật chất của nhà trường và công tác xã hội hóa giáo dục, điều kiện tài chính. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng thời điểm.
      chuẩn bị mục đích, nội dung và tiêu chuẩn đánh giá, các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.
    Giới hạn về khách thể khảo sát: là học sinh trung học cơ sở, cán bộ quản lý, giáo viên ,     nhân viên nhà trường, cơ sở vật chất cũng như công tác xã hội hóa giáo dục
2. Kết quả nghiên cứu thực tiễn:
     Qua nghiên cứu quá trình quản lý, Vài nét về địa bàn nghiên cứu:  Trường THCS Quài nưa năm trên quốc lộ 6a đi qua, cách trung tâm  

Chúc mừng các sự kiện

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com