Bây giờ là: 02:26 EST Thứ sáu, 04/12/2020

Tin tức mới

Video xem nhiều

Liên kết Website

 

 

 

Thành viên

Tin tức mới

Tin tức mới


TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG


HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU PGD VÀ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG VỀ DỰ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN


- Căn cứ kết quả quá trình phấn đấu và xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường THCS Quài Nưa năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013. - Căn...


Ảnh cán bộ GV và nhân viên THCS Quài Nưa

prev pause next

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2020 - 2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2020 - 2021

KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 PHẦN I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 PHẦN I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, CÔNG TÁC CCTTHC NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ, CÔNG TÁC CCTTHC NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCTTHC NĂM 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCTTHC NĂM 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai trong trường học theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai trong trường học theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2018 - 2019

PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Căn cứ pháp lí Công văn số 1757/SGDĐT-TTr ra ngày 07 tháng 9 năm 2018. Về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ;. - Văn Bản số 90/PGDĐT-CM ngày14/9/2018 của Phòng GD&ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ; - Căn cứ kế hoạch số 01/ KH-THCS, ngày 06 tháng 9 năm 2018. Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường THCS Quài Nưa. 2. Căn cứ vào thực trạng nhà trường

SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KÌ II VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017- 2018

SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KÌ II VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN I. Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ học kì I 1. Đánh giá chung việc thực hiện nhiệm vụ học kì I. 1.1. Công tác tư tưởng chính trị. Cán bộ giáo viên trong nhà trường có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, không có cán bộ giáo viên vi phạm pháp luật, không có cán bộ giáo viên mắc tệ nạn xã hội Luôn yên tâm công tác, có trách nhiệm cao với công việc được giao, có lương tâm nghề nghiệp, quan tâm sâu sát tới học sinh. Luôn có phẩm chất, lối sống trong sáng, lành mạnh, khiêm tốn, hòa nhã, đoàn kết với tất cả mọi người trong cơ quan, biết giúp đỡ nhau trong công việc Có tinh thần đoàn kết, quan hệ đúng mực với quần chúng nhân dân nơi cư trú.

Dân số xã Quài Nưa

DỰ BÁO DÂN SỐ XÃ QUÀI NƯA, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2016 Tỷ lệ tăng tự nhiên ước tính ......%/năm Tuổi Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng dân số 2,294 2,297 2,288 2,291 Dưới 1 tuổi 120 131 134 137 Dân số 1 tuổi 124 122 131 134 Dân số 2 tuổi 123 124 122 131 Dân số 3 tuổi 129 123 124 122 Dân số 4 tuổi 122 129 123 124 Dân số 5 tuổi 123 122 129 123 Dân số 6 tuổi 105 123 122 129 Dân số 7 tuổi 109 105 123 122 Dân số 8 tuổi 108 109 105 123 Dân số 9 tuổi 108 108 109 105 Dân số 10 tuổi 101 108 108 109 Dân số 11 tuổi 111 101 108 108 Dân số 12 tuổi 116 111 101 108 Dân số 13 tuổi 133 116 111 101 Dân số 14 tuổi 132 133 116 111 Dân số 11 tuổi 111 101 108 105 Dân số 12 tuổi 116 111 101 108 Dân số 13 tuổi 133 116 111 101 Dân số 14 tuổi 132 133 116 111 Dân số 15 tuổi 126 132 133 116 Dân số 16 tuổi 131 126 132 133 Dân số 17 tuổi 147 131 126 132 Dân số 18 tuổi 126 143 131 126 Các nhóm tuổi 0-2 tuổi 367 377 387 402 3-5 tuổi 374 374 376 369 6-10 tuổi 531 553 567 588 11-14 tuổi 492 461 436 425 15-18 tuổi 530 532 522 507

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU PGD VÀ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG VỀ DỰ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN

HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU PGD VÀ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG VỀ DỰ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN

HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU PGD VÀ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG VỀ DỰ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN


Các tin khác

 

Chúc mừng các sự kiện

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com