Bây giờ là: 10:35 ICT Thứ năm, 03/12/2020

Tin tức mới

Video xem nhiều

Liên kết Website

 

 

 

Thành viên

Tin tức mới

Tin tức mới


TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG


HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU PGD VÀ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG VỀ DỰ KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN


- Căn cứ kết quả quá trình phấn đấu và xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường THCS Quài Nưa năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013. - Căn...


Ảnh cán bộ GV và nhân viên THCS Quài Nưa

prev pause next

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2018 - 2019

Thứ sáu - 05/10/2018 11:07
PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Căn cứ pháp lí Công văn số 1757/SGDĐT-TTr ra ngày 07 tháng 9 năm 2018. Về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ;. - Văn Bản số 90/PGDĐT-CM ngày14/9/2018 của Phòng GD&ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ; - Căn cứ kế hoạch số 01/ KH-THCS, ngày 06 tháng 9 năm 2018. Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường THCS Quài Nưa. 2. Căn cứ vào thực trạng nhà trường
PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG THCS QUÀI NƯA

 
 
 
Số: 02 /KH NB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
       Quài Nưa; ngày 15 tháng  9 năm 2018
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC: 2018 - 2019
 
          PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Căn cứ pháp lí
Công văn số 1757/SGDĐT-TTr ra ngày 07 tháng 9 năm 2018. Về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ;.
- Văn Bản số 90/PGDĐT-CM ngày14/9/2018 của Phòng GD&ĐT Tuần Giáo V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ;
- Căn cứ kế hoạch số 01/ KH-THCS,  ngày 06 tháng  9 năm 2018. Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường THCS Quài Nưa.
2. Căn cứ vào thực trạng nhà trường
a. Điểm mạnh:
Trường THCS Quài Nưa được sự chỉ đạo trực tiếp về công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuần Giáo phối hợp với  thanh tra huyện, thanh tra Sở và thanh tra các cấp. Ban giám hiệu được tập huấn về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản có trình độ chuyên môn.
Học sinh về cơ bản ham học, điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương đã được cải thiện. Công tác kiểm tra đã đi vào nề nếp. Tổ kiểm tra nội bộ trường học của nhà trường nhiệt tình khi được phân công nhiệm vụ. Đội ngũ giáo viên về cơ bản nhiệt tình trong công tác chuyên môn. Nhà trường nhiều năm  đều có đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp.
           b. Điểm yếu:
          - Đội ngũ cốt cán của nhà trường luôn biến động hàng năm. Số giáo viên dạy giỏi ít, một bộ phận giáo viên chưa có ý thức học hổi trong chuyên môn. Đội ngũ giáo viên còn trẻ nên trong phương pháp giảng dạy còn chưa linh hoạt.
          - Một số em học sinh chưa thực sự cố gắng trong học tập. Chất lượng giáo dục còn nhiều bất cập ở các bản như bản Nong Liếng, Mả Khúa.
          c. Chất lượng đội ngũ
          - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 33 trong đó nữ 22; đảng viên 12; dân tộc: 4 .
          + Trình độ đào tạo giáo viên: tổng số 24 GV
          + Trên chuẩn: 23/24; Chuẩn: 1/24
          - Đánh giá xếp loại, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm học 2017 - 2018
Chuẩn nghề nghiệp: tổng số 27 CBGV
 + Cán bộ quản lý HTTNV: 2
+ Giáo viên: HTXSNV: 23; HTTNV: 4       
+ Đánh giá xếp loại chuyên môn:
+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 10/25 = 40%
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 22/25 =  88%
+ Kiểm tra toàn diện: 6/33 đ/c; Tốt: 3; Khá: 2
+          Kiểm tra chuyên đề: 33đ/c; Loại giỏi:  15 đ/c; Khá:18 đ/c.
          PHẦN II: NHIỆM VỤ
          1. Nhiệm vụ chung:
          Nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ trường học. Qua kiểm tra năm bắt được hiệu quả các hoạt động của nhà trường. Qua kiểm tra xử lý những thiếu sót, khắc phục các tồn tại, công khai trước hội đồng giáo dục.
          Tự kiểm tra việc thực hiện quyền hạn của cơ sở giáo dục theo quy định của luật giáo dục, Điều lệ trường học; Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ trường học, bồi dưỡng công tác kiểm tra trong ban kiểm tra nội bộ. Triển khai luật thanh tra, luật khiếu nại tố cáo, luật phòng chống tham nhũng  tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, luật giáo dục.
Xây dựng dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ sát với tình hình thực tế nhà trường theo tháng. Tập trung vào các nội dung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn tổ.
Thực hiện  kiểm tra nội bộ theo kế hoạch xây dựng, đảm bảo toàn diện các lĩnh vực trong nhà trường thường xuyên liên tục, hiệu quả.
Kết hợp giữa ban kiểm tra nội bộ trường học, ban thanh tra nhân dân xử lý dứt điểm những tồn tại sau kiểm tra.
Điều chỉnh kế hoạch phù hớp với từng mốc thời gian của năm học. Đánh giá rút kinh nghiệm, tổng kết sau mỗi lần kiểm tra.
PHẦN III: NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra toàn diện
          a. Kiểm tra công tác phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên. Tăng cường kiểm tra rà soát đội ngũ, thực hiện các chế độ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của nhà trường phân công. Kiểm tra giáo dục đạo đức; chất lượng dạy và học; đổi mới phương pháp dạy học; công tác kiểm tra đánh giá học sinh; sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Sử dụng bảo quản cơ sở vật chất trường học. Thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
          b. Kiểm tra thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên và học sinh; quy chế dân chủ trong trường học, công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục, quan hệ giữ nhà trường và các đoàn thể.Tự kiểm tra thu ngân sách cho các hoạt động giáo dục, giảng dạy. Kiểm tra các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước.
          2. Kiểm tra chuyên đề
          Thực hiện công khai theo thông tư 36/2017/TT=BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thông giáo dục quốc dân; thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
          Kiểm tra việc quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường theo văn bản số 1029/BGD ĐT=KHTC ngày 19/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo điều khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2018-2019; Công văn số 10/PGD ĐT-CM ngày 8/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn các khoản thu dịch vụ và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019, thực hiện quy định dạy thêm học thêm/
          Thực hiện dân chủ trong trường học và thực hiện nghị quyết của hội nghị công chức trường học năm học 2018-2019.
          2.1. Kiểm tra hoạt động của nhà giáo
+ Kiểm tra số lượng học sinh từng lớp, khối lớp, toàn trường so với kế hoạch giao. Tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần ở các lớp, huy động học sinh bỏ học ra lớp.
+ Kiểm tra công tác phổ cập, điều tra, đối khớp, nhập dữ liệu giữa 3 cấp. Các tiêu chí phổ cập. Các văn bản chỉ đạo công tác phổ cập. Bộ hồ sơ phổ cập và các phần mềm quản lý phổ cập các cấp.
- Hoạt động giáo dục đạo đức
+ Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm: Việc phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Huy động nguần lực xây dựng môi trường giáo dục. Tự kiểm tra công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường về đổi với công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hồ sơ nhà trường theo điều lệ trường học. Thực hiện 3 công khai; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. Công tác xã hội hóa giáo dục, việc phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường và các nhiệm vụ khác
- Hoạt động và chất lượng học tập, giảng dạy các môn văn hóa
+ Kiểm tra về việc thực hiện các quy định về nội dung chương trình giảng dạy; thực hiện quy chế của nhà trường, lớp học. Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo
dục của giáo viên và học sinh như giáo dục đạo đức học sinh.
Tổ chức kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Đổi mới công tác bảo quản và sử dụng thiết bị, cơ sở vật chất. Kiểm tra chất lượng giáo dục, chất lượng tay nghề đội ngũ.
.+ Kiểm tra giáo viên để đánh giá, xếp loại nhà giáo và tăng cường kiểm tra việc đánh giá xếp loại người học, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác.
+ Tăng cường công tác kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh lớp cuối cấp.
+ Kiểm tra công tác chuẩn bị, xét tốt nghiệp THCS, kiểm tra việc thực hiện yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, thi cử và tuyển sinh
- Chất lượng giáo dục các hoạt động khác
          Kiểm tra công tác giáo dục thẩm mỹ, thể chất, lao động hướng nghiệp, công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động phòng trào, phòng chống tai nạn thương tích và các tệ nạn xã hộ.
Trình độ nắm yêu cầu của nội dung, chương trình, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh.
Trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy, giáo dục. Việc thực hiện quy chế chuyên môn. Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. Bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo quy định. Bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ
2.2.Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
+ Tự kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, tuần của nhà trường. Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học thông qua các hồ sơ liên quan.
+ Kiểm tra kế hoạch của Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, chỉ tiêu,  biện pháp thực hiện, tính khả thi, hiệu quả của các loại kế hoạch.
- Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên
+ Kiểm tra sự phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, nhân viên có hiệu quả, phù hợp không, từ đó có biện pháp điều chỉnh phù hợp.
+ Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nội quy trường học, tính kỷ luật trong công việc.
          + Kiểm tra công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định của nhà nước. , kỷ luật học sinh, xét duyệt, đánh giá kết quả học sinh, xét lên lớp, lưu ban.
+ Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng, tổ trưởng, đội TNTPHCM
+ Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, văn phòng, Y tế, bảo vệ. Kiểm tra chất lượng học tập của học sinh, công tác chủ nhiệm, công tác đội, các
 hoạt động phong trào.
  • Kiểm tra việc quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường
+ Kiểm tra việc soạn thảo, luân chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến.
+ Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ:
- Kiểm tra công tác quản lý tài chính: Kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ kế toán, trên báo cáo tài chính; kiểm tra việc thu chi các nguồn kinh phí trong ngân sách và ngoài ngân sách; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ; kiểm tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính và thu nộp ngân sách.
- Kiểm tra công tác quản lý tài sản:
+ Tự kiểm tra việc xây dựng, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Thẩm định tính hợp lý khoa học, đảm bảo vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn; thẩm định giá trị sử dụng của cơ sở vật chất trường, lớp; nắm bắt kịp thời tình trạng mất mát, hư hỏng của các loại tài sản.
+ Kiểm tra thư viện, thiết bị thí nghiệm: Cơ sở vật chất; việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh; số lượng và chất lượng; việc thực hiện nội qui, việc cho mượn, thu hồi tài sản các loại (thiết bị dạy học, sách giáo khoa...); hồ sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung sách báo, thiết bị dạy học; thực hiện giờ giấc, thái độ làm việc…
- Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành.
2.3. Kiểm tra các tổ, nhóm trong nhà trường
- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, công tác quản lý của tổ trưởng, kế hoạch, nghị quyết, biên bản, chất lượng dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm…
- Kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, tác dụng, uy tín của tổ, nhóm chuyên môn trong sinh hoạt chuyên môn trường…).
- Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, giảng mẫu, thao giảng, họp tổ, nhóm …
- Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Kiểm tra chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo, ngoại khóa, thực hành, bồi dưỡng học sinh giỏi …
Xếp loại trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên căn cứ vào kết quả xếp loại các giờ dạy đã được cán bộ kiểm tra dự và rút kinh nghiệm với giáo viên.
- Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn
5. Kiểm tra lớp học và học sinh
Có thể kiểm tra toàn diện một lớp hoặc kiểm tra một vấn đề nhằm rút ra kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, việc giảng dạy của giáo viên, phát hiện, đánh giá tình hình học sinh. Đặc biệt là các lớp có dấu hiệu đi xuống trong phong trào thi đua, các học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy trường lớp.
PHẦN IV. QUY TRÌNH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
1. Đầu năm học, nhà trường thành lập Ban kiểm tra nội bộ do hiệu trưởng làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ chính cho các thành viên trong ban.
          2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ
          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học. Cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học cho từng tháng (theo thời gian), từng đợt (theo quy mô, nội dung).
          - Kế hoạch kiểm tra phải phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của trường và có tính khả thi.  
- Tổ chức phổ biến công khai kế hoạch đã được duyệt cho toàn thể hội đồng trường.
3. Phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên Ban kiểm tra nội bộ
4. Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch
 Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra tương ứng.
- Tổ kiểm tra xây dựng đề cương kiểm tra trình hiệu trưởng phê duyệt; tiến hành kiểm tra (đột xuất hoặc định kỳ); mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ kiểm tra; báo cáo Hiệu trưởng kết quả kiểm tra.
- Hiệu trưởng xem xét kết quả kiểm tra, xác minh lại khi cần thiết; sau đó ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra.
- Chỉ đạo thực hiện xử lý sau kiểm tra, thông báo trong cuộc họp bằng văn bản tới toàn trường.
5. Hàng tháng đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế. Cuối học kì và cuối năm học, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước hội đồng trường và gửi báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo.
         
 
PHẦN IV: KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Tháng Nội dung kiểm tra Hình thức kiểm tra Đối tượng kiểm tra Lực lượng kiểm tra
8  Kiểm tra công tác tuyển sinh
 Kiểm tra sự phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên.
Kiểm tra số lượng học sinh từng lớp, khối lớp, toàn trường
Kiểm tra các phòng học, các phòng bộ môn, các phòng làm việc, phòng công vụ, tài sản nhà trường.
Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, văn phòng chuản bị cho năm học mới.
Kiểm tra bộ phân phối chương trình năm học.
KT Hồ sơ
 
KT Hồ sơ
 
Kiểm tra thực tế
Kiểm tra thực tế
Kiểm tra HS
KT hồ sơ.
 
HĐTS tự kiểm tra
BGH tự KT
13 lớp
 
Nhân viên, các lớp
HĐTĐG tự KT
 
HĐTS
BGH
 
 
BGH
 
 
BGH
 
BGH
 
 
9 Tự kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, của nhà trường. Việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm
 Kiểm tra công tác phổ cập, quản lý phổ cập các cấp.
Kiểm tra kế hoạch của Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn.
Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên, hồ sơ giáo viên.
. Kiểm tra công tác chủ nhiệm.
Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Kiểm tra thực hiện “3 công khai.
Kiểm tra duy trì tỉ lệ chuyên cần các lớp
Hồ sơ
Hồ sơ
Thực tế
Hồ sơ
Hồ sơ
Dự giờ, HS, nề nếp
Thực tế, HS
Hồ sơ
Hồ sơ Thực tế
Tự KT của CD BGH,TT
các nhóm PC, tổ PC
Tự KT
PHT, TTCM
KTGV
GVCN,
Tự kiểm tra
HS
BGH, CĐ
 
BCĐPC
QLCSVC
Hiệu trưởng
Ban thi đua
 BKTNB
BGH
BGH
BGH
10 Kiểm tra công bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
 Kiểm tra việc thành lập thư viên đề, chấm điểm, vào sổ điểm.
Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng.
Trình độ nghiệp vụ sư phạm. Kiểm tra hồ sơ giáo viên
kiểm tra chất lượng học sinh thông qua các tiết dự giờ.
Tổ chức kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Đổi mới công tác bảo quản và sử dụng thiết bị, cơ sở vật chất.
+ Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện nội quy trường học, tính kỷ luật trong công việc
Kiểm tra thực tế, sổ sách
Kiểm tra hồ sơ
Dự giờ
Dự giờ
Kiểm tra 15 phút
Kiểm tra hồ sơ, thực tế
GV,HS
 
CB,GV,NV,HS
 
Tổ trưởng
GV,HS
 
HS
 
GV,NV
BGH
 
BKTNB
 
 
BKTNB
 
 
 
HĐGK
 
BKTNB
11 Kiểm tra công tác giáo dục thẩm mỹ, thể chất, lao động hướng nghiệp, công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động phòng trào, phòng chống tai nạn thương tích và các tệ nạn xã hội.
Kiểm công tác Y tế, bảo vệ.
Dạy và học của GV, HS, công tác chủ nhiệm,
Kiểm tra công tác đội, các hoạt động phong trào.
Hồ sơ, thực tế
 
 
Dự giờ, kT viết
Hồ sơ, thực tế
 
GV, TPTĐ
 
 
GV, HS
 
NVYT, GVCN,TPTĐ, GV
BKTNB
 
 
 
BKTNB
 
 
BKTNB
 
12 Kiểm tra công tác hành chính, lưu giữ hồ sơ, văn bản, các loại hồ sơ theo điều lệ trường học.
Kiểm tra công bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém của các cá nhân.
Kiểm tra công tác ra đề, in sao đề, bảo mật, coi, chấm kiểm tra học kỳ II.
Kết quả giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động, sổ theo dõi kết quả xếp loại đạo đức học sinh.
Thực tế, hồ sơ
HSHồ sơ
 
Thực tế, hồ sơ
 
Sổ điểm
CB,GV,VN
TT
 
NV
GV,HS
 
HĐKT
GVCN
BKTNB
BGH
 
 
BKTNB
 
BKTNB
 
 
1  Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ,
Kiểm tra hồ sơ , thực hiện chế độ chính sách cho CBGVNV, HS
Thực tế
Hồ sơ
Hồ sơ, TT
BGH,
Kế toán
BGHBKTNB
 
2 Kiểm tra công tác duy trì và huy động số lượng HS trước và sau tết.
Kiểm tra công tác XHHGD
Thực tế,
 
TT,TK,GV BKTNB
 
3 .Kiểm tra chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo, ngoại khóa, thực hành, bồi dưỡng học sinh.
Tổ chức kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
Kiểm tra dân chủ trong trường học
Thực tế, hồ sơ
 
Thực tế, hồ sơ
Thực tế, hồ sơ
GV, HS
 
 
GV,HS
 
GV,HS
BKTNB
 
 
BKTNB
 
BKTNB
4 Kiểm tra tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá tự BD
Kiểm tra chấm sáng kiến của CBGV.
Kiểm tra phụ đạo học sinh yếu kém của các cá nhân.
- Kiểm tra sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất
 - Công tác chủ nhiệm
Hồ sơ
Hồ sơ, khảo sát thực tế
 
Hồ sơ, thực tế
Hồ sơ, thực tế
GV
 
CB,GV
 
GV,HS
Tự kiểm tra
GVCN
BGH
 
HĐTĐ
 
BKTNB
 
BKTNB
5 Kiểm tra công tác ra đề, in sao đề, bảo mật, coi, chấm kiểm tra học kỳ II.
Kiểm tra đánh giá xếp loại HS.
Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp.
Kiểm tra hồ sơ chế độ chính sách cho HS.
Kiểm tra kiểm kê tài sản, thiết bị.
Kiểm tra đánh giá xếp loại GN,NV, đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện):.
Kiểm tra công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định của nhà nước.
Kiểm tra hồ sơ chuyên môn
Thực tế, hồ sơ
Hồ sơ,
Hồ sơ
 
Hồ sơ
 
Hồ sơ, thực tế
 
hồ sơ
Hồ sơ
Hồ sơ
GV Tự kiểm tra
GV,HS
GVCN
Hồ sơ HS
KT, NVQLTS
 Hồ sơ BGH, NV,GV
Tự kiểm tra
TT,TK,NV
BKTNB
HĐKTBKTNB
BKTNB
 
HĐKT
 
BKTNB
 
BKTNB
 
HĐTĐ
BKTNB
6 Kiểm tra công tác lưu trữ văn bản. Kiểm tra công tác bàn giao CSVC Hồ sơ, thực tế
 
VT, GV,VN
KT toàn bộ
BGH
BKTNB
 
Duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo   Người xây dựng kế hoạch
 
 
 
 
        Phạm Thị Việt
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chúc mừng các sự kiện

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com