Banner
Khẩu hiệu

LỄ HỘI HOA BAN 2023

  • 14/03/2023 02:13:00 PM
  • 9
  • 0
LỄ HỘI HOA BAN 2023

Lễ hội và Ngày hội được tổ chức gắn liền với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ hội và Ngày hội sẽ tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi, rực rỡ sắc màu hòa chung với không khí hào hùng của những tháng năm lịch sử.

Xem tiếp 

 
 
 
 
NHÀ TRƯỜNG QUA ẢNH
z4096157627034-4d327f7949b0d0a8ea0c9a31d7b5d05e-1.jpg z4096157285676-c207e214747d4cb4f2c008e8aacc8f8e-2.jpg z4096157337020-120a5055cc2ac80d01bb7bf05024f054-1.jpg z4096157616075-230c5b0f8e7afe5dc12d45fd2f0b9f52-4.jpg z4096157291253-463ae631d174d760a6878dbb452242f9-7.jpg z4096157607173-6b13f100fd8d33a802f48b4e883c2f3a-16.jpg z4096157315449-cc7611a872506c662e69fc31a10abacb-11.jpg z4096157370591-f7aec3623a6ae60360201dbc421f793b-2.jpg z4096157286899-d210f1da1d866669cc8ac001eb15f7d8.jpg z4096157339977-fa2726cdd386ec482f6f39db03ee20a1-5.jpg z4096157399126-e6d7486ccae900b2a503f8d589e5e342.jpg z4096157293972-9ea2d1f71c55ac49e792bc9e44345c26-7.jpg z4096157609253-280b78dcb75d19b84b625dff56d612ad-3.jpg 111.jpg z4096157325070-a4ec3cd5c32e00a0d5367867d8930f06-4.jpg z4096157343306-17988eaac76638e2a79986f271f15ba3-3.jpg z4096157643926-c0703228cc0423dd78f57beb05f17f97-3.jpg z4096157286900-ae6519d39dc8df023a27a2a66ae46232-4.jpg z4096157375398-72bc4c06d3b3e4f224b8ec20f28fa673-17.jpg z4096157314667-7b7fd3086e0b7c1d612e67484fe80c54-9.jpg z4096157627990-862432ca88bfe0dbab31cb1b20f0abc1-9.jpg z4096157267272-4581a1cb52036626d39288c19d6099b8.jpg z4096157331075-275bf035062a9fcf3c0dd32a937c122c-14.jpg z4096157627990-862432ca88bfe0dbab31cb1b20f0abc1-24.jpg z4096157287740-e89c03a50ab344a20f963ed5af0b0995-4.jpg z4096157389960-46ab183aedc39d9598f4d291520d8408-1.jpg z4096157315294-b0fbe869161c907d4dd45b06268a50c9-6.jpg z4096157325070-a4ec3cd5c32e00a0d5367867d8930f06-4.jpg z4096157273746-cb4280fb06adf2de9116aff3b0e42c0d-1.jpg tuoi1.jpg z3949360623487-33367db131e6fc58854c4b72e5729709-4.jpg 111.jpg 17-29.jpg Giai-BTTT-nganh.jpg 7-34.jpg z3961769255488-cc7d6d3c9b7adf2968eb5b5f752e7c53-1.jpg z3938579810131-242b595a6941c2c35d86abccebc28677-7.jpg 6-69.jpg 14.jpg z3806033704844-9f18e926f02f338e72c15aaeb42cc85f-1.jpg 4-14.jpg z3961768096787-8dd0ca5f527e13b3bbc7876dda5ebd01.jpg z3938579784975-75520f7afd775a45070f8ff9bef4898f.jpg 12-15.jpg 4-17.jpg hinh.jpg z3961769758352-79818dd4fc5bbf2d47efe67b47b3b55c-13.jpg z3949360616306-b5c8d05a416ad2ad26e5bc3f4a0cadcc.jpg 3-33.jpg 18-16.jpg
THÔNG BÁO

Số 08/TB-THCS

Thông báo công khai kết quả chọn SGK lớp 7 năm học 2022-2023

lượt xem: 11 | lượt tải:4

123

Quyet-dinh-thanh-lap-to-cot-can-cap-huyen-nam-hoc-2021-2022

lượt xem: 761 | lượt tải:65

01

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19

lượt xem: 93 | lượt tải:25

844/UBND-LĐTBXH

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 2 năm 2021.

lượt xem: 199 | lượt tải:43

925/UBND-NV

Thông báo Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, năm học 2020 - 2021

lượt xem: 201 | lượt tải:99

926/UBND-NV

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc UBND huyện, năm học 2020 - 2021

lượt xem: 262 | lượt tải:94
LIÊN KẾT NHANH
Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
PM kiểm định
Quản lý Phổ cập
HSCV PHÒNG
HSCV HUYEN
VĂN BẢN MỚI

QĐ 534-UBND PHÊ DUYỆT SGK LỚP 2,6 SỬ DỤNG 2021-202

QĐ 534-UBND PHÊ DUYỆT SGK LỚP 2,6 SỬ DỤNG 2021-2022

lượt xem: 5 | lượt tải:2

QĐ 725-UBND PHÊ DUYỆT SGK SỬ DỤNG 2022-2023.

QĐ 725-UBND PHÊ DUYỆT SGK LỚP 3,7,10 SỬ DỤNG 2022-2023.

lượt xem: 73 | lượt tải:5

QĐ-441-BGDĐT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 7.

QĐ-441-BGDĐT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 7.

lượt xem: 9 | lượt tải:4

QĐ-718_BGDDT_PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 6

QĐ-718_BGDDT_PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 6

lượt xem: 8 | lượt tải:2

QĐ-676-PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC SGK LỚP 7

QĐ-676-PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC SGK LỚP 7

lượt xem: 7 | lượt tải:3

QĐ-4606-BGDDT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 8

QĐ-4606-BGDDT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 8

lượt xem: 10 | lượt tải:3

3742/KH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI HOA BAN TỈNH ĐIỆN BIÊN, NĂM 2023

lượt xem: 8 | lượt tải:0

Số: /KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên môn đối với môn KHTN và Lịch sử & Địa lý theo chương trình GDPT 2018, năm học 2022-2023

lượt xem: 6 | lượt tải:4

Số: /KH-CCMTHCS

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên môn đối với môn KHTN và Lịch sử & Địa lý theo chương trình GDPT 2018, năm học 2022-2023

lượt xem: 7 | lượt tải:3

số 05/PGDĐT-CM

Số: /PGDĐT-CM V/v tăng cường công tác QLBVR, PCCCR trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

lượt xem: 13 | lượt tải:3

Số:04 /TB-THCS V/v nghỉ Tết ngu

Số: 04/TB-THCS V/v nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Số: 05 /PGDĐT-CM

Số:05 /PGDĐT-CM V/v tăng cường công tác QLBVR, PCCCR trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

lượt xem: 15 | lượt tải:6

Số 1338: / SKHCN-QLCN

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

lượt xem: 16 | lượt tải:6

Số:1246 /PGDĐT-CM V/v tiếp tục

V/v tiếp tục hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2023

lượt xem: 13 | lượt tải:4

Số: /BC-THCSQN

BÁO CÁO KẾT QUẢ Hƣởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

lượt xem: 16 | lượt tải:4

HD số 4114/ BCA

Hướng dẫn thực hiện quy định Luật Bảo vệ BMNN.PDF

lượt xem: 16 | lượt tải:7

Số: /QĐ-PGD&ĐT

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo

lượt xem: 17 | lượt tải:9

Số 26/ QĐ- THCS

QUYẾT ĐINH thành lập đoàn giáo viên học sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp huyện

lượt xem: 27 | lượt tải:14

KH Số/ 09 thcs

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS cấp trường Năm học 2022 - 2023

lượt xem: 35 | lượt tải:10

KH Số/ :THSC Quài Nưa

KẾ HOACH. Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022

lượt xem: 32 | lượt tải:7
NHÀ TRƯỜNG QUA ẢNH
z4096157627034-4d327f7949b0d0a8ea0c9a31d7b5d05e-1.jpg z4096157285676-c207e214747d4cb4f2c008e8aacc8f8e-2.jpg z4096157337020-120a5055cc2ac80d01bb7bf05024f054-1.jpg z4096157616075-230c5b0f8e7afe5dc12d45fd2f0b9f52-4.jpg z4096157291253-463ae631d174d760a6878dbb452242f9-7.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay222
  • Tháng hiện tại9,038
  • Tổng lượt truy cập241,571
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây