Banner
Khẩu hiệu
 
 
 
 
NHÀ TRƯỜNG QUA ẢNH
z4096157337020-120a5055cc2ac80d01bb7bf05024f054-1.jpg z4282119055115-0d46cb1b4c2d8e82a2f364e6d8b291fb-4.jpg z4282495369130-dda80f83349ff788339b60b12d4ac5f7-5.jpg z4285424839340-45e7e8809437c803f68b603e8f8f0093-5.jpg 123-4.jpg z4096157616075-230c5b0f8e7afe5dc12d45fd2f0b9f52-4.jpg z4096157291253-463ae631d174d760a6878dbb452242f9-7.jpg z4286083234403-7c6e03ea952fe4f65f2e01cbe951eab2-5.jpg z4282495247289-82682a70be0a7544b3fd2ea2aae8cdad-7.jpg z4264513146344-3e25e65c40b7c57f0407b2d6106221cd-4.jpg z4096157607173-6b13f100fd8d33a802f48b4e883c2f3a-16.jpg z4282119175454-81d488b01101f4087f10acac687cc719-18.jpg z4286083125335-d06b38af526fa986194556a1c84506f2-3.jpg 14-17.jpg z4285424255623-9037701d9e78f9459796a432fd10755a.jpg z4208075320963-c092ea4e12900ca1160c71488667aceb.jpg z4096157315449-cc7611a872506c662e69fc31a10abacb-11.jpg z4282118859310-0d935b229b16f7de91e8d58d7ed49d7a.jpg z4282495267024-c0f3dfa897c367ce414606734dcfd647.jpg 11-15.jpg z4096157627034-4d327f7949b0d0a8ea0c9a31d7b5d05e-1.jpg z4096157285676-c207e214747d4cb4f2c008e8aacc8f8e-2.jpg z4282119299850-1fb2bdfc45197da6ea69b1758d059b65-1.jpg z4286083186303-b54f71b1fdcca076aa915a15c7ea8dd0-16.jpg z4282495233872-e4105d60410b34b7a7035df3d547925a-4.jpg z4264513011773-6345dfb9681c9d50dd2ebad00f56f2ab-3.jpg z4264513040426-7e2f9fc498e61505842ef6bbdd5b6673-1-3.jpg z4096157339977-fa2726cdd386ec482f6f39db03ee20a1-5.jpg z4282119086624-cccd4333345ff4a82da4e924c42c9947-6.jpg z4282495288448-8985e7ec6638ee1da0874d088a404990-18.jpg z4285424785803-9f174487fabb4d758ff0dbcf46454a01-8.jpg 222-4.jpg z4096157399126-e6d7486ccae900b2a503f8d589e5e342.jpg z4096157293972-9ea2d1f71c55ac49e792bc9e44345c26-7.jpg z4286083234403-7c6e03ea952fe4f65f2e01cbe951eab2-25.jpg z4282495254498-4c5b8fb4471d11a7153bbdeaf67c8a2c-5.jpg z4264513185128-cc3222c8d215ab730ffec042e93e00e3-2.jpg z4096157609253-280b78dcb75d19b84b625dff56d612ad-3.jpg 111.jpg z4282119206558-e711b3657ad5606d914a83c48d549d2f-9.jpg z4286083132132-b1856fbc25efdb3c3c118a65e9faf00e-4.jpg 12-21.jpg z4285424492840-6ece1f1dab76a872a8e6aaad92b61e20-1.jpg z4264513214153-2a40f37bd6d052913b373fa8d01ea34a-1.jpg z4096157325070-a4ec3cd5c32e00a0d5367867d8930f06-4.jpg z4282118920564-b76f9703dedd973a6cc44bc6ffc4056f-2.jpg z4282495271074-464796e4580b1bfadcaa7b7f61962005-14.jpg z4285424563871-da6391a603de7dec6ab34209a5dd4bcb-2.jpg 12-19.jpg z4096157370591-f7aec3623a6ae60360201dbc421f793b-2.jpg
THÔNG BÁO

Số 17/KH-THCS

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024

lượt xem: 4 | lượt tải:3

Số 14/TB-THCS

Thông báo nghỉ giỗ tổ và 30/4, 01/5 năm 2023

lượt xem: 12 | lượt tải:5

QĐ/UBND

QĐ phê duyệt Danh mục SGK lớp 4,8,11 sử dụng trong các CSGDPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 7 | lượt tải:5

Số 08/TB-THCS

Thông báo công khai kết quả chọn SGK lớp 7 năm học 2022-2023

lượt xem: 35 | lượt tải:10

123

Quyet-dinh-thanh-lap-to-cot-can-cap-huyen-nam-hoc-2021-2022

lượt xem: 778 | lượt tải:80

01

BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19

lượt xem: 109 | lượt tải:29

844/UBND-LĐTBXH

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 2 năm 2021.

lượt xem: 216 | lượt tải:47

925/UBND-NV

Thông báo Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, năm học 2020 - 2021

lượt xem: 220 | lượt tải:111

926/UBND-NV

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc UBND huyện, năm học 2020 - 2021

lượt xem: 318 | lượt tải:101
LIÊN KẾT NHANH
Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
PM kiểm định
Quản lý Phổ cập
HSCV PHÒNG
HSCV HUYEN
VĂN BẢN MỚI

11/THCS-TV

Đôn đốc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

lượt xem: 15 | lượt tải:7

NDD104-2022

NĐ 104-2022-nd-cp sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khảu, sổ tạm trú giáy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính,cung cấp dịch vụ công

lượt xem: 15 | lượt tải:7

CV 2741 BGDDT.pdf

CV 2741 BGDDT.pdf v/v hướng dẫn thanh toán học phí theo phương tức thanh toán không dùng tiền mặt

lượt xem: 16 | lượt tải:8

Số 5421-bgddt-khtc-hướng dẫn thanh toán không dùng

so-5421-bgddt-khtc-huong-dan-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-linh-vuc-giao-duc.pdf

lượt xem: 15 | lượt tải:10

CV 257 PGD

CV 257 PGD tham gia hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp THCS năm học 2022-2023

lượt xem: 13 | lượt tải:7

QĐ 534-UBND PHÊ DUYỆT SGK LỚP 2,6 SỬ DỤNG 2021-202

QĐ 534-UBND PHÊ DUYỆT SGK LỚP 2,6 SỬ DỤNG 2021-2022

lượt xem: 18 | lượt tải:5

QĐ 725-UBND PHÊ DUYỆT SGK SỬ DỤNG 2022-2023.

QĐ 725-UBND PHÊ DUYỆT SGK LỚP 3,7,10 SỬ DỤNG 2022-2023.

lượt xem: 738 | lượt tải:11

QĐ-441-BGDĐT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 7.

QĐ-441-BGDĐT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 7.

lượt xem: 21 | lượt tải:8

QĐ-718_BGDDT_PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 6

QĐ-718_BGDDT_PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 6

lượt xem: 20 | lượt tải:7

QĐ-676-PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC SGK LỚP 7

QĐ-676-PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC SGK LỚP 7

lượt xem: 22 | lượt tải:7

QĐ-4606-BGDDT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 8

QĐ-4606-BGDDT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 8

lượt xem: 20 | lượt tải:7

3742/KH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI HOA BAN TỈNH ĐIỆN BIÊN, NĂM 2023

lượt xem: 22 | lượt tải:0

Số: /KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên môn đối với môn KHTN và Lịch sử & Địa lý theo chương trình GDPT 2018, năm học 2022-2023

lượt xem: 21 | lượt tải:8

Số: /KH-CCMTHCS

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên môn đối với môn KHTN và Lịch sử & Địa lý theo chương trình GDPT 2018, năm học 2022-2023

lượt xem: 20 | lượt tải:8

số 05/PGDĐT-CM

Số: /PGDĐT-CM V/v tăng cường công tác QLBVR, PCCCR trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

lượt xem: 32 | lượt tải:7

Số:04 /TB-THCS V/v nghỉ Tết ngu

Số: 04/TB-THCS V/v nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

lượt xem: 24 | lượt tải:0

Số: 05 /PGDĐT-CM

Số:05 /PGDĐT-CM V/v tăng cường công tác QLBVR, PCCCR trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

lượt xem: 26 | lượt tải:10

Số 1338: / SKHCN-QLCN

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

lượt xem: 26 | lượt tải:8

Số:1246 /PGDĐT-CM V/v tiếp tục

V/v tiếp tục hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2023

lượt xem: 24 | lượt tải:7

Số: /BC-THCSQN

BÁO CÁO KẾT QUẢ Hƣởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

lượt xem: 30 | lượt tải:11
NHÀ TRƯỜNG QUA ẢNH
z4264513146344-3e25e65c40b7c57f0407b2d6106221cd-4.jpg z4096157607173-6b13f100fd8d33a802f48b4e883c2f3a-16.jpg z4282119299850-1fb2bdfc45197da6ea69b1758d059b65-1.jpg z4286083186303-b54f71b1fdcca076aa915a15c7ea8dd0-16.jpg z4282495233872-e4105d60410b34b7a7035df3d547925a-4.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay101
  • Tháng hiện tại101
  • Tổng lượt truy cập279,339
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây