Banner
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 11/THCS-TV 17/04/2023 Đôn đốc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
2 NDD104-2022 23/03/2023 NĐ 104-2022-nd-cp sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khảu, sổ tạm trú giáy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính,cung cấp dịch vụ công
3 CV 2741 BGDDT.pdf 23/03/2023 CV 2741 BGDDT. v/v hướng dẫn thanh toán học phí theo phương tức thanh toán không dùng tiền mặt
4 Số 5421-bgddt-khtc-hướng dẫn thanh toán không dùng 23/03/2023 so-5421-bgddt-khtc-huong-dan-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-linh-vuc-giao-duc.pdf
5 CV 257 PGD 23/03/2023 cv-257-pgd-tham-gia-hoi-thao-tap-huan-boi-duong-chuyen-mon-cap-trung-hoc-nam-hoc-2022-2023.pdf
6 QĐ 534-UBND PHÊ DUYỆT SGK LỚP 2,6 SỬ DỤNG 2021-202 22/02/2023 QĐ 534-UBND PHÊ DUYỆT SGK LỚP 2,6 SỬ DỤNG 2021-2022
7 QĐ 725-UBND PHÊ DUYỆT SGK SỬ DỤNG 2022-2023. 22/02/2023 QĐ 725-UBND PHÊ DUYỆT SGK SỬ DỤNG 2022-2023.
8 QĐ-441-BGDĐT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 7. 14/02/2023 QĐ-441-BGDĐT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 7.
9 QĐ-718_BGDDT_PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 6 14/02/2023 QĐ-718_BGDDT_PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 6
10 QĐ-676-PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC SGK LỚP 7 14/02/2023 QĐ-676-PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC SGK LỚP 7
11 QĐ-4606-BGDDT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 8 14/02/2023 QĐ-4606-BGDDT-PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 8
12 3742/KH 10/02/2023 kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa ban tỉnh Điện Biên năm 2023
13 Số: /KH-PGDĐT 09/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên môn đối với môn KHTN và Lịch sử & Địa lý theo chương trình GDPT 2018, năm học 2022-2023
14 Số: /KH-CCMTHCS 09/02/2023 KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo chuyên môn đối với môn KHTN và Lịch sử & Địa lý theo chương trình GDPT 2018, năm học 2022-2023
15 số 05/PGDĐT-CM 18/01/2023 Số:05 /PGDĐT-CM
V/v tăng cường công tác QLBVR,
PCCCR trước, trong và sau Tết dương
lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
16 Số:04 /TB-THCS V/v nghỉ Tết ngu 18/01/2023 Số: /TB-THCS
V/v nghỉ Tết nguyên đán
Quý Mão năm 2023
17 Số: 05 /PGDĐT-CM 06/01/2023 Số: 05/PGDĐT-CM V/v tăng cường công tác QLBVR, PCCCR trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
18 Số 1338: / SKHCN-QLCN 30/12/2022 UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
19 Số:1246 /PGDĐT-CM V/v tiếp tục 30/12/2022 V/v tiếp tục hưởng ứng, tham gia Cuộc thi
Sáng kiến khoa học năm 2023
20 Số: /BC-THCSQN 30/12/2022 BÁO CÁO KẾT QUẢ Hƣởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
21 HD số 4114/ BCA 29/12/2022 Hướng dẫn thực hiện quy định Luật Bảo vệ BMNN.PDFHướng dẫn thực hiện quy định Luật Bảo vệ BMNN.PDF
22 Số: /QĐ-PGD&ĐT 29/12/2022 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo
23 Số 26/ QĐ- THCS 06/12/2022 QUYẾT ĐINHthành lập đoàn giáo viên học sinh tham dự thi KHKT cấp huyệ
24 KH Số/ 09 thcs 02/12/2022 KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS cấp trường
Năm học 2022 - 2023
25 KH Số/ :THSC Quài Nưa 10/11/2022 KẾ HOẠCHTriển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
26 KH Số/ : THCS Quài Nưa 10/11/2022 KẾ HOẠCHPhòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh trong trường học, cộngđồng giai đoạn 2021-2030 Trường THCS Quài Nưa.
27 SỐ : KH THCS Quài Nưa 10/11/2022 KẾ HOẠCH
Phòng ngừa bạo lực học đường
28 QĐ số 150 PGD 01/11/2022 QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập tổ kiểm tra hồ sơ trường TH&THCS, THCS đăng ký kiểm địnhchất lượng giáo dục năm học 2022-2023
29 QĐ số/147 PGD 01/11/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023
30 QĐ / 148 PGD 01/11/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v Công nhận đặc cách danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Năm học 2022-2023
31 CV/ 964 PGDTG_CM 17/10/2022 V/v đẩy mạnh thông tin, truyền thông
đưa báo Giáo dục và Thời đại vào
các cơ sở giáo dục
32 QĐ 129 PGD 07/10/2022 Ban giám khảo giáo viên dạy giỏi cấp huyện
33 CV/937 PGD 07/10/2022 CV 937 PGD Về việc tham gia bồi dưỡng về xây dựng ma trận, đặc tả bài kiểm tra định kì các môn cấp THCS.pdf
34 KH Số/ 08 thcs 05/10/2022 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2022 - 2023
35 QĐ số 11 / Trường THCS-QN 05/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2022 - 2023
36 QĐ số 15/ Trường THCS-QN 05/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường THCS Q
37 QĐ Số/ 08 thcs 05/10/2022 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạ
38 KH Số/ 09 thcs 05/10/2022 ke-hoach-tham-gia-giao-bctt-nganh-gd-22-23
39 QĐ số 10 /-THCS 05/10/2022 /thong-bao/qd-tl-to-tu-van-tam-li-hoc-sinh.
40 Số: 869/KH-PGDĐT 04/10/2022 chuyen-de-cap-huyen-2.
41 QĐ 91 PGD 03/10/2022 kiem-tra-dau-nam-hoc-2022-2023
42 CV Số/ 888PGĐT- CM 03/10/2022 Số: /PGDĐT-CMV/v triệu tập CBQL, giáo viên tham dựchuyên đề 02, cấp huyện năm học 2022-2023
43 CV/428 PGD 03/10/2022 CV 428 PGD Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành Giáo dục, giai đoạn 2022-2025.p
44 KH Số /123 03/10/2022 KE-HOACH-THAM-GIA-GIAO-BCTT-NGANH-GD-22-23(15.09.2022_09h35p50)_signed.pdf
45 Số: 446/PGDĐT-CM 20/05/2022 Căn cứ Công văn số 982/SGDĐT-VP ngày 29/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin về các hoàn cảnh khó khăn.
46 Số: 439/PGDĐT-CM 20/05/2022 Căn cứ Công văn số 1032/SGDĐT-KTKĐCLGD&CNTT ngày 05/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc v thực hiện các quy định về quản lý, hoạt động của Cổng/Trang thông tin điện tử
47 346 14/04/2022 thông báo Chương trình tổ chức
khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em
khuyết tật năm 2022
48 QĐ số 35/ Trường THCS-QN 19/01/2022 QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học
49 QĐ số 37/Trường THCS - QN 19/01/2022 QĐ/ ban hành quy chế phối hợp
50 QĐ số 20/ THCS -QN 19/01/2022 QĐ/ Ban hành quy chế làm việc của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Trường THCSQuài
LIÊN KẾT NHANH
Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
PM kiểm định
Quản lý Phổ cập
HSCV PHÒNG
HSCV HUYEN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây