Banner
TÌM KIẾM NHÂN SỰ
CHI BỘ ĐẢNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Anh Dũng
Hiệu Trưởng Trần Anh Dũng
2 Vũ Thị Thu Phương
Hiệu Phó
chủ tịch công đoàn
Đại học
Vũ Thị Thu Phương
3 Lê Anh Dũng
Giáo Viên
Đại học
Lê Anh Dũng
4 Lê Thị Duyên
Giáo Viên
Đại học
Lê Thị Duyên
5 Trần thị Hòa
Giáo Viên
Đại học
Trần thị Hòa
6 An Thị Thanh Huyền
Giáo Viên
Đại học
An Thị Thanh Huyền
7 Cà Thị Năm
Giáo Viên
Đại học
Cà Thị Năm
8 Phạm Thị Nguyệt
Giáo Viên
Đại học
Phạm Thị Nguyệt
9 Trần Thị Phương Thanh
Giáo Viên
Tổ trưởng
Đai Học
Trần Thị Phương Thanh
10 Nhâm thị Phương Thảo
Giáo Viên
Đại học
Nhâm thị Phương Thảo
11 Phạm Thị Minh Tâm
Giáo Viên
Đại học
Phạm Thị Minh Tâm
12 Bạc Cầm Viêt
Giáo Viên
Đại học
Bạc Cầm Viêt
13 Đinh Thị Thu Hà
Giáo Viên
Cao Đẳng
Đinh Thị Thu Hà
14 Là Văn Cường
Giáo Viên
Đại học
Là Văn Cường
15 Đoàn Châu Giang
Kế Toán
Tổ trưởng tổ Văn phòng
Đoàn Châu Giang
16 Cà Thị Cương
y tế
trung cấp
Cà Thị Cương
BAN GIÁM HIỆU
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Anh Dũng

Email: anhdunghaohao@gmail.com
Hiệu Trưởng
Bí thư chi bộ
Đại học
Trần Anh Dũng
2 Vũ Thị Thu Phương

Email: vuthithuphuongthcsqt80@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng
Đại học
Vũ Thị Thu Phương
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
3 Trần Thị Phương Thanh
Giáo Viên
Đại học
Trần Thị Phương Thanh
4 Lê Anh Dũng
Giáo Viên
Tổ phó
Đại Học
Lê Anh Dũng
5 Bạc Cần Việt
Giáo Viên
phó chủ tịch công đoàn
Đại học
Bạc Cần Việt
6 Nhâm Thị Phương Thảo
Giáo Viên
Thư ký
Đai Học
Nhâm Thị Phương Thảo
7 Phạm Thị Thu
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Thu
8 Nguyễn Tuân
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Tuân
9 Lò Văn Thưởng
Giáo viên
Đại học
Lò Văn Thưởng
10 Nguyễn Thị Hoa
Giáo viên
Đai học
Nguyễn Thị Hoa
11 Quàng Văn Cương
Nhân viên thiết bị
Trung cấp
Quàng Văn Cương
12 Đào Xuân Hiệp
Giáo Viên
Đại học
Đào Xuân Hiệp
13 Hoàng Đức Luận
Giáo Viên
Bí Thư Đoàn Thanh Niên
Đại học
Hoàng Đức Luận
14 Là Văn Cường
Giáo viên
Đại học
Là Văn Cường
TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI
15 An Thị Thanh Huyền
Giáo Viên
Đại học
An Thị Thanh Huyền
16 Trần Thị Hoà
Giáo Viên
Tổ phó
Đại học
Trần Thị Hoà
17 Đinh Thị Kim Tuyến
Giáo Viên
Đại Học
Đinh Thị Kim Tuyến
18 Đinh Thị Thu Hà
Giáo Viên
Cao đẳng
Đinh Thị Thu Hà
19 Nguyễn Thành Sơn
Giáo viên
Đại học
Nguyễn Thành Sơn
20 Phạm Thị Cúc
Nhân viên thư viện
Trung cấp
Phạm Thị Cúc
21 Cà Thị Năm
Giáo Viên
Đại Học
Cà Thị Năm
22 Phạm Thị Minh Tâm
Giáo viên
Đại học
Phạm Thị Minh Tâm
23 Trần Thị Lệ Duyên
Giáo viên
Đại học
Trần Thị Lệ Duyên
24 Lê thị Duyên
Giáo Viên
Tổ trưởng
Đại Học
Lê thị Duyên
25 Phạm Thị Nguyệt
Giáo Viên
Đại học
Phạm Thị Nguyệt
26 Vũ Thị Kim Mai
Giáo viên
Cao Đẳng
Vũ  Thị Kim  Mai
TỔ : VĂN PHÒNG
27 Phạm Thị Mai Anh
Nhân Viên
Trung cấp
Phạm Thị Mai Anh
28 Cà Thị Cưong
Nhân Viên
Tổ phó
Trung cấp
Cà Thị  Cưong
29 Lò Văn Phương
bảo vệ Lò  Văn Phương
30 Đoàn Châu Giang
Kế Toán
Tổ trưởng tổ Văn phòng
Đại học
Đoàn Châu Giang
BCH CÔNG ĐOÀN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thị thu Phương
Hiệu phó
Chủ Tịch Công Đoàn
Đại học
Vũ Thị thu Phương
2 Bạc Cần Việt
Giáo Viên
phó chủ tịch công đoàn
Đại học
Bạc Cần Việt
3 An Thị Thanh Huyền
Giáo Viên
Trưởng ban nữ công
Đại học
An Thị Thanh Huyền
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Đức Luận
Giáo Viên
Bí Thư Đoàn Thanh Niên
Đại Học
Hoàng Đức Luận
BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bạc Cầm Viêt
Giáo Viên
Tổng phụ trách đội
Đại học
Bạc Cầm Viêt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây